Ανηφορίζοντας για την Καλλιπεύκη και πριν από τη βρύση του «Λάζαρη», στρίβοντας δεξιά, ένας χωματόδρομος σε οδηγεί στη «Μάνα» του νερού. Η «Μάνα», λοιπόν, δεν είναι τίποτα άλλο από μια τοποθεσία με ένα παλιό κτίριο όπου στεγάζονταν από τις αρχές του 20ου αιώνα (1914), πρώτα η πηγή και κατόπιν το πρώτο υδραγωγείο από το οποίο έπαιρναν νερό οι Γόννοι, στην αρχή με τις εξωτερικές βρύσες που έγιναν επί δημαρχίας Στέφανου Βαλασσόπουλου και βρίσκονταν σε κάθε γειτονιά του χωριού και στη συνέχεια στην ύδρευση στα σπίτια.

Αφορμή για την επίσκεψη στο μέρος κάποιες εργασίες που γίνονται από το δήμο, με σκοπό την εκ νέου εκμετάλλευση του νερού αυτής της πηγής με την είσοδό του με φυσική ροή στις εγκαταστάσεις του υδραγωγείου των Γόννων λίγο πιο πάνω από την εκκλησία του Αγίου Μοδέστου.