Με ομόφωνες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου του δήμου Τεμπών στην τελευταία του συνεδρίαση, ορίστηκαν τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ΔΕΥΑΤ, του ΔΟΠΑΠΕΠΤ και της ΔΗΚΕΔΗΤ.
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΤ εκλέχτηκαν οι Μανώλης Γιώργος, Δήμαρχος Τεμπών και Κακαγιάννης Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, αντίστοιχα.
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του ΔΟΠΑΠΕΠΤ εκλέχτηκαν οι Κρικώνης Χρήστος, Σύμβουλος της πλειοψηφίας και Σωτηρίου Λάμπρος, δημότης-κάτοικος της περιοχής, αντίστοιχα.
Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ΔΗΚΕΔΗΤ εκλέχτηκαν οι Μανώλης Γιώργος, Δήμαρχος Τεμπών και Ζωή Τόπη, Σύμβουλος της πλειοψηφίας, αντίστοιχα.
Αναλυτικά τα μέλη των Επιτροπών είναι τα εξής :

«Ορισμός Μελών Δ.Σ. Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης & Αποχέτευσης Τεμπών (ΔΕΥΑΤ)»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,                     (Δήμαρχος),   ως Πρόεδρος
 2. ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,             (Δημ. Σύμβ. από την  πλειοψηφία)
 3. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΖΗΣΗΣ,                      (Δημ. Σύμβ. από την πλειοψηφία)
 4. ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ,                     (Δημ. Σύμβ. από την πλειοψηφία)
 5. ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,                     (Δημ. Σύμβ. από την  πλειοψηφία)
 6. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ,                      (Δημ. Σύμβ. από την μειοψηφία )
 7. ΔΙΨΑΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ,                      (Δημ. Σύμβ. από την μειοψηφία )
 8. ΚΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,                   εκπρόσωπος Κοιν. Φορέα περιοχής
 9. ΣΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,                         εκπρόσωπος των εργαζομένων
 10. ΜΠΟΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,                     δημότης  γνώστης του αντικειμένου
 11. ΚΟΥΡΓΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Δ.,              δημότης γνώστης του αντικειμένου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ :

 1. ΤΟΠΗ ΖΩΗ,                                       (Δημ. Σύμβουλος της  πλειοψηφίας)
 2. ΣΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ,                           (Δημ. Σύμβουλος της  πλειοψηφίας)
 3. ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,           (Δημ. Σύμβουλος της  πλειοψηφίας)
 4. ΖΑΡΔΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,     (Δημ. Σύμβουλος της  πλειοψηφίας)
 5. ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ,                  (Δημ. Σύμβουλος της μειοψηφίας )
 6. ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,                   (Δημ. Σύμβουλος της μειοψηφίας )
 7. ΣΚΡΙΜΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ,                   εκπρόσωπος Κοιν. Φορέα περιοχής
 8. ΤΣΙΟΥΤΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ,                  εκπρόσωπος των εργαζομένων
 9. ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,                         δημότης  γνώστης του αντικειμένου
 10. ΠΑΖΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ,                     δημότης γνώστης του αντικειμένου

 «Ορισμός Μελών Δ.Σ. στο Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ.  Δήμου Τεμπών»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 • 1.- ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ               Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
 • 2.- ΤΟΠΗ ΖΩΗ                                   Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
 • 3.- ΖΗΣΑΚΗ ΞΑΝΘΗ                        Δημοτικός Σύμβουλος (μ. μειοψηφίας),
 • 4.- ΚΑΡΑΤΕΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ             Δημοτικός Σύμβουλος  (μ. μειοψηφίας)
 • 5.- ΚΩΣΤΗ ΜΑΡΙΑ                             Δημοτικός Σύμβουλος  (ελ. μειοψηφίας)
 • 6.- ΧΑΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Δημοτικός Σύμβουλος  (ελ. μειοψηφίας)
 • 7.- ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ               Δημότης – κάτοικος
 • 8.- ΣΥΚΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                      Δημότης – κάτοικος
 • 9.- ΧΑΛΤΟΥΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                        Δημότης – κάτοικος
 • 10.- ΣΑΝΙΔΑ ΜΑΡΙΝΑ                       Δημότης – κάτοικος
 • 11.- ΝΤΖΗΜΑΣ ΠΑΥΛΟΣ                 Δημότης – κάτοικος
 • 12.- ΖΑΧΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ                    Δημότης- κάτοικος
 • 13.- ΛΙΑΚΑΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ           Δημότης -κάτοικος
 • 14.- ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ             Δημότης -κάτοικος
 • 15.- ΛΑΜΠΡΟΣ ΖΑΡΡΑΣ                Δημότης -κάτοικος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ

 • 1.- Καραναστάσης Αθανάσιος         Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας),
 • 2.- Μητσογιάννης Νικόλαος               Δημοτικός Σύμβουλος (πλειοψηφίας)
 • 3.- Κοντογιάννης Ιωάννης                Δημοτικός Σύμβουλος (μ. μειοψηφίας)
 • 4.- Γελαδάρης Γεώργιος                    Δημότης-κάτοικος
 • 5.- Αρότσιου Βασιλική                     Δημότης-κάτοικος
 • 6.- Καρδαρά Κωνσταντίνα                Δημότης κάτοικος
 • 7.- Στογιάννη Ευαγγελία                    Δημότης – κάτοικος
 • 8.- Πουρλιώτη Μαρίνα                      Δημότης – κάτοικος
 • 9.- Ντάσιου Βασιλική                        Δημότης – κάτοικος
 • 10.- Σαϊτη-Τσιρώνη Παρασκευή      Δημότης – κάτοικος
 • 11 .-Ντότα Χριστίνα                           Δημότης -κάτοικος
 • 12.- Τσιόπα Γεωργία                         Δημότης -κάτοικος
 • 13.- Πανάγου Ελευθερία                   Δημότης -κάτοικος
 • 14.- Παπαϊωάννου απόστολος         Δημότης -κάτοικος
 • 15.- Τσιλιμίγκας Αναστάσιος           Δημότης-κάτοικος

Προτάθηκαν και εκλέχθηκαν ως Πρόεδρος ο ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  και ως Αντιπρόεδρος ο  Σωτηρίου Λάμπρος.

«Ορισμός Μελών Δ.Σ. στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Τεμπών (ΔΗΚΕΔΗΤ)»

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

 1. Μανώλης Γεώργιος                ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 2. Τόπη Ζωή                              Δημ. Σύμβουλος Πλειοψηφίας
 3. Ζαρδούκας κωνσταντίνος    Δημ. Σύμβουλος Πλειοψηφίας
 4. Τσούγιας Χρήστος               Δημ. Σύμβουλος Μ. Μειοψηφίας
 5. Νταναβάρα Αργυρή               Δημ. Σύμβουλος  Μ. Μειοψηφίας
 6. Κωστή Μαρία                        Δημ. Σύμβουλος  Ελ. Μειοψηφίας
 7. Στογιάννη Ευαγγελία             Δημότης γνώστης του αντικειμένου
 8. Γουγουλιά Χρυσάνθη           Δημότης γνώστης του αντικειμένου
 9. Μπλογούρα Χαρίκλεια           Δημότης γνώστης του αντικειμένου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ .

 1. Ντόντος Γεώργιος                  Δημ. Σ/λος Πλειοψηφίας
 2. Νικολάου Γεώργιος               Δημ. Σ/λος Πλειοψηφίας
 3. Γκατζόγιας Παναγιώτης         Δημ. Σ/λος Πλειοψηφίας
 4. Σαϊτης Αστέριος                     Δημ. Σύμβουλος  Μ. Μειοψηφίας
 5. Διψάνας Αχιλλέας                  Δημ. Σύμβουλος  Μ. Μειοψηφίας
 6. Χαδουλός Κωνσταντίνος      Δημ. Σύμβουλος  Ελ. Μειοψηφίας
 7. Τσούμαρη Περσεφόνη         Δημότης γνώστης του αντικειμένου
 8. Δαλδογιάννη Αθηνά              Δημότης γνώστης του αντικειμένου
 9. Αβέλλας Μιχαήλ του Αστ.     Δημότης γνώστης του αντικειμένου

            Ορίζονται   ως Πρόεδρος  ο  Δήμαρχος κ. Γεώργιος Μανώλης  και ως  Αντιπρόεδρος  η κα.  Ζωή Τόπη.