Δηλώσεις συμμετοχής στα νέα τμήματα μάθησης
Ο Δήμος Τεμπών, το Υπουργείο Παιδείας (διά της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τεμπών στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).
Σε σχετική ανακοίνωση του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τεμπών, επισημαίνονται τα εξής : «Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τεμπών θα υλοποιήσει τις παρακάτω θεματικές :
Α/Α  ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΩΡΕΣ

1 Σύγχρονη Οικογένεια 50
2 Σύνδεση Σχολείου – οικογένειας 50
3 Συμβουλευτική σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες 25
4 Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου των παιδιών σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης 25
5 Συμβουλευτική σε εξειδικευμένα θέματα (σχολικός Εκφοβισμός, διαδίκτυο, πρόληψη εξαρτήσεων, διατροφή κλπ) 25
6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
7 Επιχειρηματικότητα και τουριστική –πολιτιστική ανάπτυξη 25
8 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25
9 Αγωγή υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25
10 Εθελοντικές δράσεις στην τοπική κοινωνία 25
11 Υγεία και εναλλακτικές θεραπείες 25
12 Τοπική Αυτοδιοίκηση και πολίτης: Υποχρεώσεις & δικαιώματα 25
13 Λαογραφία του τόπου 25
14 Επιχειρηματικότητα και τουριστική –πολιτιστική ανάπτυξη 25
15 Κανόνες οικονομικής διαχείρισης αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας 25

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.
Ειδικά για τα τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Οι αιτήσεις θα πραγματοποιηθούν έως 16/02/2022.

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κέντρο Κοινότητας), στο Δημαρχείο Μακρυχωρίου, το Κέντρο Κοινότητας Γόννων, και τα κατά τόπους δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Τεμπών. Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2495-350.408. Email : [email protected]

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας».