Μεγάλη ανάγκη για αίμα και αιμοπετάλια.

 

Οι τρέχουσες ανάγκες του ΠΑΠΑΔΟΝΤΑ Χρήστου σε ΑΙΜΑ και ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑ προς το παρόν ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ από την μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου!!!
Ευχαριστούμε θερμά όσους αιμοδότησαν ή έχουν εκφράσει την επιθυμία να το κάνουν!
Θα υπάρξει επόμενη ενημέρωση για τις ανάγκες σε αίμα και αιμοπετάλια.Σας ευχαριστούμε!Καλή χρονιά!!