Παρατείνονται οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της εκτέλεσης εργασιών ενίσχυσης της υφιστάμενης γέφυρας Πηνειού (χ.θ. 11+950), της Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.
Αναλυτικά, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας συνεχίζεται ο αποκλεισμό της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων της Π.Ε.Ο. Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς στην περιοχή της υφιστάμενης γέφυρας Πηνειού (χ.θ. 11+950), για την εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης της και για χρονικό διάστημα έως την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.
Σύμφωνα με την Εγκεκριμένη Μελέτη Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων η κίνηση των οχημάτων στην ευρύτερη περιοχή θα αποκατασταθεί ως εξής:
Α) Α/Κ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ –ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
• Η κίνηση προς Κατερίνη θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Κατερίνη του Α/Κ Ευαγγελισμού, σύμφωνα με το F/DRW/2602/B099/CHR/000623/A-της εγκεκριμένης μελέτης.
Β) Ι/Κ ΤΕΜΠΩΝ
• Η κίνηση προς Κατερίνη θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Κατερίνη του Α/Κ Ευαγγελισμού, και την δημιουργία παράκαμψης στην περιοχή αναστροφής των οχημάτων του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου, σύμφωνα με το DRW/2602/B099/CHR/000624/A-της εγκεκριμένης μελέτης.
Γ) Ι/Κ ΟΜΟΛΙΟΥ-ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΑΤΑΡΙΑΣ
• Η κίνηση προς Κατερίνη θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Κατερίνη του Α/Κ Ευαγγελισμού, ενώ προβλέπεται και ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιοχή της γέφυρας Πηνειού με υποχρεωτική έξοδο των οχημάτων από την Π.Ε.Ο. μέσω του υφιστάμενου ισόπεδου κόμβου Ομολίου.
• Αντίστοιχα η κίνηση προς Λάρισα θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Λάρισα του Η/Κ Ραψάνης, ενώ προβλέπεται ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιοχή της γέφυρας Πηνειού και η υποχρεωτική αναστροφή των οχημάτων της Π.Ε.Ο. με την κατασκευή προσωρινού καμβίδιου κυκλικής κίνησης, σύμφωνα με το DRW/2602/B099/CHR/000625/A- της εγκεκριμένης μελέτης. Δ) Ι/Κ ΠΥΡΓΕΤΟΥ- Η/Κ ΡΑΨΑΝΗΣ
• Η κίνηση προς Λάρισα θα αποκατασταθεί με την διοχέτευση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο μέσω του κλάδου εισόδου προς Λάρισα του Η/Κ Ραψάνης, σύμφωνα με το DRW/2602/B099/CHR/000626/A-της εγκεκριμένης μελέτης.

Πηγή : Larissanet