Στη συμμετοχή των πολιτών στη δημοσκόπηση του Blog, σήμερα Παρασκευή, 22 Οκτώβρη 2021 (μία εβδομάδα από την έναρξη), έχουμε το 77,78% να είναι άνδρες και το 22,22% – μικρό θα έλεγα – να είναι γυναίκες.

Εάν λάβουμε υπόψη ότι σε έναν πληθυσμό 13.612 ατόμων του δήμου Τεμπών (απογραφή 2011) ότι σήμερα Παρασκευή, 22 Οκτώβρη 2021, το ποσοστό των ερωτηθέντων βρίσκεται στο 0,53%, αυτό σημαίνει ότι η δημοσκόπηση έχει ξεπεράσει ήδη τα ποσοστά των πανελλαδικών δημοσκοπήσεων.

Να ληφθεί υπόψη ότι το ποσοστό των πανελλαδικών δημοσκοπήσεων των μεγάλων εταιρειών του κλάδου δεν ξεπερνά το 0,02% του πληθυσμού, ήτοι με βάση την απογραφή του 2011 στην οποία απογράφηκαν με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, Μόνιμος πληθυσμός 9.904.286 και Νόμιμος πληθυσμός 10.516.286, οι πανελλαδικά ερωτηθέντες δεν ξεπερνούν ανάλογα με την εταιρεία τα 1.700 – 1.900.

Άρα, από τώρα ξεπεράσαμε το όριο των πανελλαδικών δημοσκοπήσεων, βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και συνεχίζουμε με τις συμμετοχές σας.