Ο Δήμος Τεμπών ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στην παραλία Αιγάνης (Μεσάγκαλα-Καστρί Λουτρό) από το Σάββατο 6-6-2020 και κάθε Σάββατο μέχρι το τέλος του Καλοκαιριού.
Για τον λόγο αυτό επισημαίνεται ότι : 1. Για τις θέσεις που καλύφθηκαν την περσινή χρονιά θα παραμείνουν οι ίδιοι δικαιούχοι και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προσκομίσουν στο Δημαρχείο τις άδειες τους θεωρημένες για το έτος 2020 προκειμένου να ελεγχθούν. 2. Για την πλήρωση των δέκα (10) κενών θέσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτούνται στο Δημαρχείο του Μακρυχωρίου από την Τρίτη 19-5-2020 και κάθε Τρίτη και Πέμπτη μέχρι τέλους Μαΐου, με την προϋπόθεση να είναι κάτοχοι επαγγελματικών αδειών, κάτοχοι παραγωγικών αδειών όλης της χώρας και συνεταιριστικές οργανώσεις ή αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών εφόσον κατέχουν άδεια πωλητή λαϊκών αγορών. Οι ίδιες ημερομηνίες ισχύουν και για την πρώτη περίπτωση. Η Διοίκηση του Δήμου θεωρεί την Λαϊκή Αγορά κοινωνικό αγαθό ύψιστης αξίας, ειδικότερα σε αυτή την δύσκολη οικονομική περίοδο εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης και κατά συνέπεια οικονομικής, θα συνεχίσει να στηρίζει με όλες τις δυνάμεις την λειτουργία της τηρώντας όλους τους προβλεπόμενους κανόνες υγιεινής.