Την διευθύντρια της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας του ΥΠΕΝ, Ζωή Φτίκα και την διευθύντρια της ΑΕΝΟΛ, Σεβαστή Μπασδέκη και τα στελέχη της επισκέφτηκαν τα μέλη του Δ.Σ. του σωματείου «Δίκτυο Δέλτα Πηνειού – Τεμπών»

Κύριο θέμα της συνάντησης με την κυρία Φτίκα ήταν η ενημέρωση για την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, το πρόβλημα στην κοιλάδα των Τεμπών και οι τρόποι και οι ενέργειες που γίνονται από την Επιθεώρηση Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας του ΥΠΕΝ και τα τοπικά Δασονομεία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η ασθένεια.


Το Δασαρχείου Λάρισας ξεκινά την υλοτομία νεκρών (ξηρών) ατόμων πλατάνου και η υλοτομία θα διεξαχθεί συγκεκριμένα στις περιοχές ευθύνης των Δασονομείων : 1. Λάρισας (εκατέρωθεν της κοίτης του Πηνειού ποταμού στην περιοχή Τ. Κ. Δαμασίου – Αμυγδαλέας) 2. Καλλιπεύκης (εκατέρωθεν της κοίτης του Πηνειού ποταμού στο ύψος του Ι. Ναού Αγίας Παρασκευής) και 3. Καρίτσας (αριστερά του καταστρώματος της επαρχιακής οδού Ομολίου – Στομίου) ενώ κατά τη διαδικασία της υλοτομίας θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.
Εκείνο που τονίστηκε στην ενημέρωση ήταν ότι οι παραπάνω εργασίες θεωρούνται επιβεβλημένες, προκειμένου να περιορισθεί η εξάπλωση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους του πλατάνου, η οποία αποτελεί τεράστια απειλή για τα φυσικά οικοσυστήματα πλατάνου της χώρας και έχει αφανίσει υπέροχα δάση πλατάνου σε περιοχές όπου δεν κατέστη δυνατόν να ελεγχθεί.

Επισημάνθηκε επίσης ότι απαγορεύεται η λήψη από μέρους των πολιτών οιουδήποτε προϊόντος πλατάνου που θα παραχθεί από την εν λόγω υλοτομία (κλώνοι, λιανόκλαδα, πρέμνα), διότι αυτό θα προκαλέσει την διασπορά του μήκυτα Ceratocystis platani και κατά συνέπεια την εξάπλωση της ασθένειας του μεταχρωματικού έλκους, η οποία γίνεται και με τα πριονίδια.
Από την πλευρά τους τα με μέλη του Δικτύου δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν στην ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής με σκοπό την αποφυγή της διασποράς της ασθένειας.

Στην συνεργασία με τα στελέχη της ΑΕΝΟΛ συζητήθηκαν θέματα ανάπτυξης στην περιοχή και δυνατότητες ένταξης αυτών στο νέο Leander δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιοποίηση της κοιλάδας των Τεμπών, την λειτουργία των δρεζινών και άλλα.