Διόρθωση από τους δημότες των τετραγωνικών μέτρων των κατοικιών και επαγγελματικών χώρων τους, ξεκίνησε και στο δήμο Τεμπών, χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις. Συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 51 παράγραφος 2 του νόμου 4647/2019 ΦΕΚ Τεύχος A 204/16.12.2019, οι δημότες μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία των κατοικιών και επαγγελματικών χώρων τους μέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Αν με βάση τη δήλωση αυτή υπάρχουν διαφορές η χρέωση θα ξεκινά από 1.1.2020.

Οι δημότες του δήμου Τεμπών μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους
·ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ : ΣΑΡΜΑΝΤΑ ΜΑΙΡΗ-ΤΗΛ. : 2495350416
ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ -ΤΗΛ. : 2495350407
ΣΥΚΟΥΡΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΦΟΥΣΙΚΑ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2495350505
ΓΟΝΝΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΝΙΚΗ ΤΑΜΠΑΚΗ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2495350101
ΠΥΡΓΕΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ : ΠΕΡΣΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ-ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2495350300
ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:
1. ΑΙΤΗΣΗ (ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ)
2. Ε-9
3. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
4. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Ποιος είναι δικαιούχος στη ρύθμιση αυτή;
· Κάθε ιδιοκτήτης κτίσματος ή οικοπέδου που δεν το έχει δηλωμένο στον οικείο ΟΤΑ καθώς κάθε ιδιοκτήτης που το έχει δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, όπως διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.
2. Ποιες επιφάνειες ακινήτων υπάγονται στη ρύθμιση αυτή;
· Η ρύθμιση αυτή ρητά καλύπτει ενδεικτικά τις επιφάνειες ακινήτων που είχαν δηλωθεί ελλιπώς, επιφάνειες ακινήτων τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ για την υποβολή τους σε δημοτική φορολογία αλλά και τις επιφάνειες ακινήτων που δεν ηλεκτροδοτήθηκαν ποτέ.
3. Τι δικαιούται να κάνει και γιατί;
· Να υποβάλει δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία των επιφανειών όλων των ακινήτων του, ηλεκτροδοτούμενων και μη, με την οποία θα απαλλαγεί από όλες τις αναδρομικές οφειλές πολλών ετών και από οποιοδήποτε πρόστιμο ή προσαύξηση, όπως προέβλεπε η σχετική νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων ακινήτων.
4. Από ποιες κατηγορίες φόρων και τελών απαλλάσσει αναδρομικά η ρύθμιση αυτή;
· Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους Δήμους της χώρας, ήτοι τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και το δημοτικό φόρο.
5. Που και πως πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές;
· Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να υποβληθούν στις υπηρεσίες των οικείων Δήμων.
6. Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές;
· Η προθεσμία που ορίζει η διάταξη αυτή είναι μέχρι την 31η Μαρτίου 2020.
7. Από πότε θα αρχίσει να τρέχει η χρέωση για τα πρόσθετα εμβαδά που θα δηλωθούν;
· Η χρέωση των δημοτικών φόρων και τελών των πρόσθετων εμβαδών θα αρχίσει από την 1.1.2020, όποτε και αν δηλωθούν αυτά.
8. Τι θα συμβεί αν δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα τα πρόσθετα εμβαδά;
· Μετά τη λήξη της προθεσμίας οικειοθελούς δήλωσης, θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα, οι οποίες θα ενεργοποιηθούν είτε όταν αρχίσουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9, στα οποία έχουν πλέον πρόσβαση οι ΟΤΑ της χώρας, είτε όταν ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονόμοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.