Ανώνυμο Γκάλοπ – Δημοσκόπηση με πολλές και ποικίλες ερωτήσεις τοπικού κυρίως χαρακτήρα αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος πραγματοποιεί από σήμερα 15η Οκτώβρη εδώ το Blog (Perataria.gr – To Blog του Δημήτρη Ζ. Γουγουλιά).

Η διάρκεια της δημοσκόπισης είναι για τρείς(3) μήνες – από 15 Οκτώβρη 2021 μέχρι 15 Γενάρη 2022 – και όσοι θέλουν μπορούν να συμμετέχουν συμπληρόνοντάς το σχετικό ερωτηματολόγιο, διατηρόντας την ανωνυμία τους.

Η τεχνική υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από τον γιό μου Γιάννη Γουγουλιά ειδικά για το Blog, με βάση ένα δομημένο ερωτηματολόγιο και αφορά κυρίως την περιοχή μας, τον δήμο Τεμπών, χωρίς να αποκλείεται και η συμμετοχή τρίτων.

Αποτελείται συνολικά από τριάντα έξη (36) ερωτήσεις και ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του δεν ξεπερνά τα δέκα (10) λεπτά.

Ο κάθε συμμετέχον δεν μπορεί να συμμετέχει πάνω από μία φορά και αυτό ελέγχεται από το σύστημα.

Για την μεγαλύτερη ειλικρίνεια στις απαντήσεις αποφασίστηκε η διατήρηση της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και σε τυχόν προσπάθεια αλλοίωσης των αποτελεσμάτων με περισσότερες από μια υποβολές υπάρχει τεχνική μέθοδος φιλτραρίσματος και αποβολής των απαντήσεων ώστε να μην επηρεάσουν τα συνολικά τελικά αποτελέσματα.