Από το Δήμο Τεμπών ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί δωρεάν διανομή τροφίμων στους δικαιούχους ΤΕΒΑ οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να λαμβάνουν τρόφιμα και άλλα είδη υλικής βοήθειας. Οι δικαιούχοι ειδοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για τις λεπτομέρειες των διανομών.

Η διανομή θα υλοποιηθεί την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου2019 και ώρα 8:00 – 13:30 στο Δημαρχείο Γόννων.

Παρακαλούνται οι δικαιούχοι να προσέλθουν με το ΑΜΚΑ σε επίσημο δημόσιο έγγραφο ή την αρχική αίτηση τους στο ΚΕΑ για την παραλαβή των προϊόντων, μόνο στην ορισθείσα ημερομηνία, καθόσον δεν θα υπάρξει άλλη μέρα διανομής. Επιπλέον, καθώς θα υπάρχουν ευπαθή προϊόντα (τυροκομικά, κρέας), παρακαλείται η έγκαιρη προσέλευση και παραλαβή.

Όταν υπάρχει αδυναμία προσέλευσης του δικαιούχου, μπορεί να παραλάβει άλλο άτομο τα προϊόντα, με την προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσιο φορέα.