Μετά από παλινωδίες ανεπίσημες και επίσημες αναρτήσεις της ΕΛΣΤΑΤ (19/07/2022 και 17/03/2023) και δημοσιεύσεις στο ΦΕΚ (Αριθμός Φύλλου 6951-30/12/2022, με άλλα νούμερα για «Μόνιμο Πληθυσμό» και «Νόμιμο Πληθυσμό», τελικά σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ με Αριθμό Πρωτοκόλλου : 2846/84-461 – 21/04/2023, δημοσιεύει την επίσημη και τελική απογραφή, όπως θα δείτε και στους πίνακες που παραθέτω παρακάτω.

Οι επισημάνσεις έχουν να κάνουν με το δήμο Τεμπών όπου η μείωση του πληθυσμού φτάνει σε σύνολο σε ποσοστό στο -12,43% (2021-12.007, 2011-13.712, Διαφορά -1.705 κάτοικοι) με μεγαλύτερη μείωση στον πρώην δήμο Νέσσωνα με το ποσοστό να ανέρχεται στο -16,95% (2021-3.945, 2011-4.750, Διαφορά -805 κάτοικοι) και ακολουθούν σε ποσοστά τα Αμπελάκια -16,41%, οι Γόννοι -14,30%, ο Κάτω Όλυμπος -8,58% και το Μακρυχώρι -6,82% μείωση πληθυσμού.


Οι δημοτικές κοινότητες που σημείωσαν αύξηση στον πληθυσμό τους είναι η Κοινότητα Κρανέας με +85 κατοίκους (+40.09%), Νέσσωνα με +9 κατοίκους (+9,57%) και Όσσας με +51 κατοίκους (+11.86%).
Έτσι στις ερχόμενες δημοτικές εκλογές τον Οκτώβρη 2023 θα έχουμε μείωση των εδρών στο δημοτικό συμβουλίου κατά δύο και από 27 που είναι σήμερα θα εκλεγούν 25 δημοτικοί σύμβουλοι.
Επίσης πενταμελή κοινοτικά Συμβούλια δεν εκλέγει καμία κοινότητα, ενώ τριμελή θα εκλέξουν όλες οι δημοτικές κοινότητες με εξαίρεση της κοινότητες Ιτέας, Ευαγγελισμού, Κυψελοχωρίου, Νέσσωνα και Τεμπών που θα εκλέξουν μόνο Πρόεδρο.

Αυτά και τέλος με τις απογραφές…