Στο άρθρο παρουσιάζεται η κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα νοικοκυριά των χωρών της Ευρώπης (ΕΕ των 27 χωρών και άλλες 8 χώρες) το 2019. Η έρευνα αποτελείται από οχτώ εξεταζόμενους δείκτες, με συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων από την Eurostat.
Στο βάθρο σε πέντε από τις οχτώ κατηγορίες η Ελλάδα: Δύο χρυσά, δύο ασημένια και ένα χάλκινο ο συνολικός απολογισμός.

Η Ελλάδα καταλαμβάνει την χειρότερη θέση σε όλη την Ευρώπη (35 χώρες) σε δύο από τις οκτώ κατηγορίες ενώ σε άλλες δύο είναι στην χειρότερη στις χώρες της ΕΕ (27 χώρες) και δεύτερη χειρότερη ανάμεσα στις 35 χώρες. Τέλος εμφανίζεται από μία φορά στην τρίτη χειρότερη, στην τέταρτη χειρότερη και στην πέμπτη χειρότερη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ (27 χώρες) – με αντίστοιχες θέσεις πέμπτη, έκτη και όγδοη στις 35 χώρες. Όλα τα άλλα που ακούγονται και γράφονται είναι μάλλον για ευκολόπιστους και για ωραιοποίηση της σκληρής πραγματικότητας στην οποία ζει η πλειοψηφία των ελληνικών νοικοκυριών. Ας προσέχαμε… διαχρονικά.

Όλα τα links των πηγών μπορείτε να τα βρείτε συγκεντρωμένα στο τέλος αυτού του άρθρου ή στο Google Sheet για την κάθε κατηγορία ξεχωριστά.
Οι δείκτες που εξετάστηκαν είναι τα αποτελέσματα από την έρευνα της Eurostat για την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών στις χώρες της Ευρώπης, η οποία διεξάγεται κάθε χρόνο. Τα διαχρονικά αποτελέσματα είναι προσβάσιμα στα links των πηγών.
Οι οχτώ δείκτες είναι το ποσοστό των νοικοκυριών τα οποία δηλώνουν πως έχουν:
• Αδυναμία να τα βγάλουν πέρα οικονομικά (με δυσκολία ή μεγάλη δυσκολία)
• Πρόβλημα με καθυστερήσεις στις πληρωμές υποθηκών ή ενοικίων
• Πρόβλημα με καθυστερήσεις στις πληρωμές λογαριασμών
• Πρόβλημα με καθυστερήσεις σε δόσεις μίσθωσης ή άλλα δάνεια
• Αδυναμία να πληρώσουν μία εβδομάδα διακοπών
• Αδυναμία να αντιμετωπίσουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες
• Αδυναμία να κρατήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό
• Αδυναμία να έχουν επαρκή λήψη τροφής κάθε δεύτερη μέρα

Ακολουθούν τα στοιχεία για την κάθε κατηγορία με πίνακες και γραφήμα
Αδυναμία να τα βγάλουν πέρα οικονομικά (με δυσκολία ή μεγάλη δυσκολία)
Χώρα / Κατηγορία ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΠΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ελλάδα 71,0
Μαυροβούνιο 61,9
Σερβία 58,4
Βόρεια Μακεδονία 53,5
Βουλγαρία 50,1
Κύπρος 37,1
Κροατία 35,5
Ρουμανία 32,0
Ιταλία 30,3
Σλοβακία 28,3
Ουγγαρία 28,0
Ισπανία 27,1
Πορτογαλία 25,8
Λετονία 25,0
Ιρλανδία 20,9
Βέλγιο 19,1
Λιθουανία 19,0
Σλοβενία 17,4
Γαλλία 16,8
Τουρκία 16,2
Πολωνία 15,7
Τσεχία 13,1
Λουξεμβούργο 12,8
Ηνωμένο Βασίλειο 12,8
Μάλτα 12,3
Ισλανδία 12,1
Ελβετία 12,1
Εσθονία 11,2
Αυστρία 10,7
Ολλανδία 10,0
Δανία 9,4
Σουηδία 8,0
Νορβηγία 7,1
Φινλανδία 6,4
Γερμανία 5,4

Πρόβλημα με καθυστερήσεις στις πληρωμές υποθηκών ή ενοικίων
Χώρα / Κατηγορία ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΘΗΚΩΝ ή ΕΝΟΙΚΙΩΝ
Ελλάδα 11,2
Τουρκία 9,6
Κύπρος 7,1
Ισλανδία 5,3
Γαλλία 5,2
Ιρλανδία 5,0
Ηνωμένο Βασίλειο 4,9
Σλοβακία 4,8
Φινλανδία 4,5
Ισπανία 4,4
Μαυροβούνιο 3,7
Βέλγιο 3,1
Ελβετία 3,1
Δανία 3,0
Νορβηγία 2,9
Πορτογαλία 2,8
Ιταλία 2,5
Ολλανδία 2,5
Αυστρία 2,5
Μάλτα 2,4
Λουξεμβούργο 2,3
Σουηδία 2,2
Ουγγαρία 2,0
Σλοβενία 2,0
Τσεχία 1,9
Εσθονία 1,8
Λετονία 1,8
Γερμανία 1,7
Βουλγαρία 1,2
Λιθουανία 1,2
Κροατία 0,9
Βόρεια Μακεδονία 0,8
Σερβία 0,8
Πολωνία 0,7
Ρουμανία 0,5

Πρόβλημα με καθυστερήσεις στις πληρωμές λογαριασμών
Χώρα / Κατηγορία ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
Βόρεια Μακεδονία 36,9
Ελλάδα 35,6
Μαυροβούνιο 31,6
Σερβία 28,4
Βουλγαρία 27,6
Τουρκία 26,3
Κροατία 17,5
Ρουμανία 13,7
Κύπρος 12,2
Σλοβενία 11,2
Ουγγαρία 10,2
Λιθουανία 9,2
Λετονία 8,7
Ιρλανδία 8,6
Σλοβακία 7,9
Φινλανδία 7,8
Ισπανία 7,2
Εσθονία 6,5
Μάλτα 6,5
Γαλλία 6,4
Πολωνία 5,8
Ηνωμένο Βασίλειο 5,4
Βέλγιο 4,5
Ιταλία 4,5
Πορτογαλία 4,5
Ισλανδία 4,1
Ελβετία 4,1
Δανία 3,6
Λουξεμβούργο 3,6
Γερμανία 3,0
Νορβηγία 2,7
Αυστρία 2,4
Σουηδία 2,2
Τσεχία 2,1
Ολλανδία 1,5

Πρόβλημα με καθυστερήσεις σε δόσεις μίσθωσης ή άλλα δάνεια

Χώρα / Κατηγορία ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ή ΑΛΛΑ ΔΑΝΕΙΑ
Τουρκία 21,8
Ελλάδα 13,2
Κύπρος 11,1
Σερβία 5,9
Ισλανδία 5,3
Ελβετία 5,0
Βουλγαρία 4,7
Βόρεια Μακεδονία 4,6
Δανία 4,5
Φινλανδία 4,1
Σλοβακία 3,9
Μαυροβούνιο 3,7
Κροατία 3,0
Σουηδία 2,9
Πολωνία 2,8
Λιθουανία 2,6
Λετονία 2,4
Ρουμανία 2,3
Νορβηγία 2,2
Ιρλανδία 2,0
Ισπανία 2,0
Σλοβενία 2,0
Γαλλία 1,9
Εσθονία 1,8
Ηνωμένο Βασίλειο 1,8
Ουγγαρία 1,7
Ολλανδία 1,7
Πορτογαλία 1,6
Γερμανία 1,5
Μάλτα 1,4
Αυστρία 1,3
Βέλγιο 1,1
Τσεχία 0,9
Λουξεμβούργο 0,7
Ιταλία 0,4

Αδυναμία να πληρώσουν μία εβδομάδα διακοπών
Χώρα / Κατηγορία ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Μαυροβούνιο 60,8
Τουρκία 60,8
Βόρεια Μακεδονία 57,5
Ρουμανία 54,1
Σερβία 52,0
Ελλάδα 49,2
Κροατία 48,4
Κύπρος 45,2
Ιταλία 44,4
Ουγγαρία 41,5
Πορτογαλία 40,0
Λιθουανία 38,9
Σλοβακία 37,3
Βουλγαρία 35,5
Ισπανία 34,2
Πολωνία 33,2
Μάλτα 30,8
Ιρλανδία 29,5
Λετονία 27,7
Εσθονία 24,6
Ηνωμένο Βασίλειο 23,5
Βέλγιο 22,4
Γαλλία 22,2
Τσεχία 19,7
Σλοβενία 19,4
Ολλανδία 14,6
Γερμανία 13,3
Αυστρία 12,9
Φινλανδία 11,8
Δανία 10,8
Λουξεμβούργο 10,6
Ισλανδία 10,4
Σουηδία 9,7
Ελβετία 9,7
Νορβηγία 7,2


Αδυναμία να αντιμετωπίσουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες
Χώρα / Κατηγορία ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Μαυροβούνιο 73,0
Βόρεια Μακεδονία 54,2
Κροατία 51,9
Λετονία 49,8
Ελλάδα 47,8
Κύπρος 47,6
Λιθουανία 46,8
Ρουμανία 44,3
Σερβία 39,8
Ιρλανδία 37,3
Βουλγαρία 36,5
Ισπανία 35,9
Ιταλία 35,1
Ηνωμένο Βασίλειο 34,6
Ουγγαρία 33,0
Πορτογαλία 33,0
Σλοβενία 33,0
Τουρκία 31,7
Εσθονία 31,4
Γαλλία 30,6
Σλοβακία 30,0
Πολωνία 29,3
Ισλανδία 29,2
Γερμανία 27,0
Φινλανδία 26,4
Βέλγιο 25,3
Νορβηγία 24,7
Δανία 22,9
Τσεχία 21,8
Ολλανδία 21,8
Ελβετία 20,4
Σουηδία 20,2
Λουξεμβούργο 19,7
Αυστρία 18,5
Μάλτα 15,1

Αδυναμία να κρατήσουν το σπίτι τους επαρκώς ζεστό
Χώρα / Κατηγορία   ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΚΩΣ ΖΕΣΤΟ
Βουλγαρία 30,1
Λιθουανία 26,7
Βόρεια Μακεδονία 24,9
Κύπρος 21,0
Τουρκία 20,7
Πορτογαλία 18,9
Ελλάδα 17,9
Ιταλία 14,1
Σερβία 10,0
Ρουμανία 9,3
Ισπανία 9,1
Λετονία 8,0
Μάλτα 7,8
Σλοβακία 7,8
Κροατία 6,6
Γαλλία 6,2
Ουγγαρία 5,4
Ηνωμένο Βασίλειο 5,4
Μαυροβούνιο 4,5
Ιρλανδία 4,4
Πολωνία 4,2
Βέλγιο 3,9
Ολλανδία 2,9
Τσεχία 2,8
Δανία 2,8
Γερμανία 2,6
Εσθονία 2,5
Σλοβενία 2,3
Σουηδία 2,3
Λουξεμβούργο 2,1
Αυστρία 1,8
Φινλανδία 1,8
Ισλανδία 1,2
Νορβηγία 1,0
Ελβετία 0,6

Αδυναμία να έχουν επαρκή λήψη τροφής κάθε δεύτερη μέρα
Χώρα / Κατηγορία ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΠΑΡΚΗ ΛΗΨΗ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ
Βόρεια Μακεδονία 37,6
Τουρκία 33,9
Βουλγαρία 27,6
Σερβία 18,8
Ρουμανία 14,2
Ουγγαρία 13,0
Σλοβακία 12,3
Ελλάδα 11,7
Λιθουανία 11,7
Μαυροβούνιο 11,2
Ιταλία 11,1
Λετονία 9,8
Κροατία 7,9
Γαλλία 7,5
Μάλτα 5,9
Γερμανία 5,6
Εσθονία 5,3
Τσεχία 4,9
Ηνωμένο Βασίλειο 4,8
Πολωνία 4,1
Αυστρία 3,9
Σλοβενία 3,9
Ισπανία 3,6
Ισλανδία 3,6
Βέλγιο 3,5
Ελβετία 3,1
Νορβηγία 3,0
Φινλανδία 2,5
Ολλανδία 2,4
Πορτογαλία 2,3
Δανία 2,2
Λουξεμβούργο 2,2
Ιρλανδία 1,6
Σουηδία 1,5
Κύπρος 0,8

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά το Google Sheet με τα στοιχεία και τους πίνακες

Πηγές στοιχείων: Eurostat