Στις 19 Φλεβάρη αναμένεται να γίνει η ανάρτηση των δασικών χαρτών στον νομό Λάρισας και όπως προκύπτει από την ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, «δε θα επιτρέπεται να γίνουν αντιρρήσεις στο σύνολο του νέου δασικού χάρτη, αλλά αυτές θα περιοριστούν μόνο στο αναμορφούμενο τμήμα του χάρτη».
Αυτό ίσως προκαλέσει κάποιες αντιδράσεις σε ιδιοκτήτες γης-αγρότες, οι οποίοι δε θα μπορέσουν να ξεμπλοκάρουν τις ιδιοκτησίες τους από δασικές. Εξέλιξη που θα φέρει αναταραχή και με τις επιδοτήσεις. Υπάρχουν κάποιοι (στον νομό Λάρισας λίγοι) που έλαβαν κανονικά την επιδότηση (ενιαία ενίσχυση) του 2020 για τις εκτάσεις που είναι δασικές, πιστεύοντας ότι αποχαρακτηρίστηκαν, αλλά μετά την αναμόρφωση του δασικού χάρτη θα δουν πάλι τις εκτάσεις τους να παραμένουν δασικές, γιατί δεν τις κατέχουν με νόμιμες διοικητικές πράξεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Στόχος είναι η επίτευξη της κύρωσης των δασικών χαρτών έως το τέλος του 2021 για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας -συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της πλειονότητας των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), σύμφωνα και με το νέο θεσμικό πλαίσιο συγκρότησής τους, αλλά και με τις εθνικές δεσμεύσεις της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη, έχει καταρτιστεί και έχει αποσταλεί σε όλες τις αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες, αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς (Ελληνικό Κτηματολόγιο, ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο Οικονομικών) εβδομαδιαίο πρόγραμμα αναρτήσεων, από τα μέσα Ιανουαρίου έως το τέλος Φεβρουαρίου 2021».

Πηγή : ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Λάρισας