Αυτοί είναι οι «Θεσσαλοί Πολίτες του Κόσμου»

Αγαπητές φίλες και φίλοι,

Η βασική και ουσιαστική διαπίστωση που μας έφερε στο ίδιο τραπέζι ήταν η απομόνωση των πολιτών και η μη ενεργή συμμετοχή τους για την αντιμετώπιση μιας σειράς κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων, όπως η πολιτική αλλοτρίωση, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η διατροφική ρύπανση, ο κοινωνικός αποκλεισμός κ.λ.π.

Πιστεύοντας ότι ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πολίτης δεν πρέπει να είναι κοινωνικά αδρανής και πολιτικά ουδέτερος αλλά να συμμετέχει και να αποτελεί μέρος συλλογικών ευαισθησιών και αναζητήσεων με νέες μορφές παρέμβασης και δράσης, με νέες αντιλήψεις και δημιουργικές πρωτοβουλίες συμμετοχής, ευθύνης αλλά και ελέγχου, μετά από τις συναντήσεις που κάναμε αποφασίσαμε τη συγκρότηση μίας κίνησης σε Θεσσαλικό επίπεδο.

Διαπιστώσαμε ότι χρειάζεται να κάνουμε μια σοβαρή υπέρβαση του σημερινού γίγνεσθαι και προσπαθούμε για μια σύγκλιση και μια δημιουργική σύνθεση μέσα από τη διαφορετικότητα. Ακόμα και σήμερα λείπουν οι ολοκληρωμένες προτάσεις για το πώς θα αναπτυχθεί η περιοχή μας, ποιες πρωτοβουλίες θα πάρουμε για την συνοχή του κοινωνικού της ιστού, για το πώς θα βοηθήσουμε στο μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας, τι θα κάνουμε με την νεολαία, τον πολιτισμό, το κυκλοφοριακό των μεγάλων πόλεων αλλά και το μαράζωμα της υπαίθρου.

Θέλουμε να αποτελέσουμε ένα ενισχυτικό στοιχείο της σύγχρονης δημοκρατίας με κοινωνική αυτοοργάνωση για τον έλεγχο και τη διαφάνεια στις αποφάσεις που λαμβάνονται στο δημόσιο χώρο του οποίου όλοι είμαστε μέρος του.

Είμαστε ένας αδέσμευτος χώρος συνάντησης Θεσσαλών πολιτών με συνείδηση ότι είμαστε τμήμα των πολιτών της χώρας μας, της παγκόσμιας κοινότητας και των συλλογικών εκφράσεών τους.

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :

1. 1. Να συμβάλλουμε στον συντονισμό της τοπικής με την εθνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή δράση των πολιτών για την κάλυψη των σύγχρονων διεθνών ελλειμμάτων ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ΕΙΡΗΝΗΣ.

2. 2. Να αναδεικνύουμε, υπερασπιζόμαστε και αξιοποιούμε τον πολιτιστικό πλούτο που προσδιορίζει την τοπική, Θεσσαλική και εθνική μας ταυτότητα στην παγκόσμια κοινότητα. Να υποστηρίζουμε την αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας ως εργαλείο για την άσκηση του δικαιώματος της πληροφόρησης, συνάντησης και επικοινωνίας των πολιτών. Να συμβάλλουμε στη διεπιστημονική, διεπαγγελματική και χωροταξική προσέγγιση που ενισχύει τη βιωσιμότητα και συνοχή των τοπικών κοινωνιών. Να καλλιεργούμε τις διαχρονικές αρχές και αξίες της φιλίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

3. 3. Να συμβάλλουμε στην ενίσχυση των προσπαθειών πολιτών και φορέων για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα στην προώθηση των αειφορικών διαδικασιών στην παραγωγή, κατανάλωση και διαβίωση στην ύπαιθρο και τα αστικά κέντρα.

4. 4. Να προβάλλουμε την ανάγκη ουσιαστικής πολιτιστικής επικοινωνίας και αναπτυξιακής συνεργασίας των πόλεων της Θεσσαλίας στη βάση της συμπληρωματικότητας των υποδομών τους, καθώς και την οργανική σύνδεσή τους με τα τοπικά κέντρα ανάπτυξης, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της υπαίθρου.

5. 5. Να προβάλλουμε την αρχή της αποκέντρωσης στη λήψη των αποφάσεων στο κοντινότερο του πολίτη επίπεδο καθώς και τις αρχές της αυτοδιοίκησης, της αυτοδιαχείρισης και της άμεσης δημοκρατίας.

Συνεργαζόμενοι με την εθελοντική συγκρότηση στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας μας ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ανά Θέμα (Πολιτισμός, Περιβάλλον, Αγωγή Υγείας, Δικαιώματα του Πολίτη, Κοινωνική Αλληλεγγύη –Ειρήνη κλπ) και σε συνεργασία με άλλους φορείς αξιοποιούμε την δημιουργικότητα, απελευθερώνουμε δυνάμεις, ανησυχίες και ικανότητες των συμπολιτών μας.

Σκεπτόμαστε παγκόσμια και δρούμε τοπικά και σε συνεργασία με τις κινήσεις που αναπτύσσονται Πανελλαδικά, στην Ευρώπη και διεθνώς για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την κοινωνική αλληλεγγύη και την ειρήνη.

Καλούμε όλους τους Θεσσαλούς πολίτες να ενταχθούν και να δουλέψουν για το καλό της Θεσσαλίας στο πλαίσιο μιας ανοιχτής δημοκρατικής διαδικασίας και να εκφραστούν ελεύθερα και χωρίς δεσμεύσεις μέσα από την κίνηση αυτή.

Θέλουμε να ενώσουμε τους πολίτες σε θετική κατεύθυνση να εμπνεύσουμε μια αισιόδοξη άποψη για τη ζωή, με δημοκρατικές διαδικασίες, συλλογική δουλειά, σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, αξιοκρατία, εντιμότητα και διαφάνεια σε κάθε είδος διαχείρισης.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επικοινωνήστε μαζί μας :

Τηλέφωνα : 2495-031.801, 6937-206.287, 6973-018.886, 6944-214.954