Το καλοκαίρι του 2006 άρχισε η τοποθέτηση των δρεζινών στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Τεμπών.