Η διαδικασίες για την επανασύσταση της λίμνης Καλλιπεύκης ξεκίνησαν!