Συμμετοχή στην 1η πανελλαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα «Όρια» στο Χατζηγιάννειο πνευματικό κέντρο στη Λάρισα. Ήδη η έκθεση ταξιδεύει και σε άλλες πόλεις της χώρας.