Σταθερά και με αυξανόμενες συμμετοχής οι Γοννιώτες και οι φίλοι τους εθελοντές ενισχύουν χρόνια τώρα της τράπεζα αίματος και βοηθούν τους συνανθρώπους τους,