Όταν ο Ι. Λούλης λέει (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Λάρισας:15.06.2008) ότι ο δικομματισμός αντέχει, ότι το ΚΚΕ είναι χρήσιμο και ότι ο Τσίπρας δεν γίνεται ανατροπέας …κάτι τρέχει στο «όλον» σύστημα.