Πνευματικός κόσμος και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών, σε καιρούς δύσκολους τόσο στην οικονομία όσο και στα κοινωνικά δικαιώματα