Το βίντεο που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των συμμαθητών στις 27 Δεκέμβρη 2008 ξεπέρασε τις τέσσερις ώρες και οι φωτογραφίες επίσης είναι πάνω από πεντακόσιες.

Από όλα αυτά τα δεδομένα έγινε μια μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ταινίας η οποία χωρίστηκε σε δύο μέρη – πρώτο μέρος βίντεο και φωτογραφίες από τη συνάντηση στο Δημαρχείο Γόννων και δεύτερο μέρος από τη συνεστίαση τα τραγούδια και τους χορούς μας στην ταβέρνα – ο χρόνος της οποίας δεν ξεπερνά τις δύο ώρες συνολικά.

Όσοι λοιπόν από τους συμμαθητές πήρατε μέρος στη συνάντηση μπορείτε να προμηθευτείτε την ταινία. Στους μακρινούς μας συμμαθητές θα σταλεί με το ταχυδρομείο.