Τα νεοεκλεγέντα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της  Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «ΔΡΥΑΣ» που ανέδειξε η γενική συνέλευση στις 4 Ιανουαρίου 2009, συνεδρίασαν και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Αστέριος Χλωρός.

Αντιπρόεδρος η Κατερίνα Κόσσυβα, υπεύθυνη για τη δικτύωση του Σωματείου με δίκτυα και φορείς σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και την παρακολούθηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Γραμματέας επανεκλέχτηκε ο Δημήτρης Γουγουλιάς και ορίσθηκε υπεύθυνος του Κέντρου Ενημέρωσης της  «ΔΡΥΑΣ» στον παλαιό σιδηροδρομικό σταθμό των Τεμπών. (Τηλέφωνα επικοινωνίας 2495-031.801 & 6973-478.465, Email: dzg10@yahoo.gr )

Ταμίας παραμένει η Σταματία Χλωρού – Αποστολού και ορίσθηκε υπεύθυνη υλοποίησης  του σε εξέλιξη προγράμματος ΕΠΠΕΡ του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Τακτικά μέλη, η  Έλπη Δαδιώτη και η Βαρβάρα Παναγιωτίδου, εκπαιδευτικοί, αναλαμβάνουν υπεύθυνες υλοποίησης και παρακολούθησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του σωματείου, ενώ ο Κυριάκος Τσίπης, δασολόγος μελετητής, ορίσθηκε υπεύθυνος παρακολούθησης του προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας και των περιβαλλοντικών μελετών της περιοχής που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αναπληρωματικά μέλη η Έφη Πουλτσάκη, δασολόγος, ορίζεται υπεύθυνη παρακολούθησης των περιβαλλοντικών προγραμμάτων και ο Σωτήρης Καραβασίλης, γυμναστής – δάσκαλος παραδοσιακών χορών, αναλαμβάνει τη συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής για την υλοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η «ΔΡΥΑΣ» υλοποιεί το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα «Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση για τις περιοχές Φύση 2000» στο Κέντρο Ενημέρωσης στα Τέμπη, σε σχολεία μετά από τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλ. 6976977941,  24950 31801 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dryas.eu και dryas@otenet.gr .

Η «ΔΡΥΑΣ» εξέδωσε και κυκλοφορεί τρεις αξιόλογες συλλογές :               «Αργυροδίνης  ποταμός – Τέμπη – Δέλτα Πηνειού», «Η πολιτιστική κληρονομιά του δήμου Κάτω Ολύμπου» και «Η  πολιτιστική κληρονομιά του δήμου Γόνων».

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της  Μ.Κ.Ο. «ΔΡΥΑΣ» www.dryas.eu