Τα τελευταία χρόνια παρακολουθώ και καταγράφω τις τιμές ειδών ενός συγκεκριμένου Σούπερ-Μάρκετ. Από όλα τα είδη κράτησα για σύγκριση 84 από αυτά που κατά την κρίση μου θεωρώ βασικά είδη κατανάλωσης μιας οικογένειας (η λίστα ειδών-τιμών-διαφορών από χρόνο σε χρόνο, είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου). Για αυτά, λοιπόν, τα είδη-προϊόντα στο τέλος κάθε χρονιάς έκανα τη σύγκριση με την προηγούμενη και έτσι προέκυψε ο παρακάτω πίνακας, που δεν έχει, κατά τη γνώμη μου, μόνο στατιστικό ενδιαφέρον…
(Χεράκι πάνω στον πίνακα για μεγέθυνση).