Πού και πότε γεννήθηκε η Ελλάδα; Στη Κνωσό, την Αθήνα, τη Σπάρτη, το Βυζάντιο ή το 1821;Τι απέγινε αυτή η Ελλάδα, των μεγάλων έργων, των ενδόξων ανδρών; Και πώς φτάσαμε ως εδώ, τα ίδια τα μεγαλεία της την αποποίησαν; Η σημερινή κρίση έχει να κάνει με την ταυτότητά μας;
Αν πιστέψουμε τον Γάλλο φιλόσοφο Ernest Renan1, το παρελθόν αποτελεί αναγκαίο κεφάλαιο θεμελίωσης ενός έθνους. Ομως δεν φτάνει. Οπως δεν φτάνουν και η γλώσσα, οι συνήθειες, το κλίμα κ.λπ. Ολα αυτά αποτελούν αναγκαίες συνθήκες ύπαρξης ενός λαού, αλλά χρειάζεται να συμπληρώνονται με κάτι παραπάνω. Τη διαχρονική συναίνεση και την καθαρή επιθυμία της συλλογικής ζωής. …
(Η συνέχεια εδώ)
Άρθρο του ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ, Καθηγητή πανεπιστημίου στο Παρίσι στην Ελευθεροτυπία, Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010