Μια χρεωκοπημένη οικονομία σώζεται.
Ενα χρεωκοπημένο πολιτικό σύστημα δεν σώζεται.
Επίσης ένα χρεωκοπημένο πολιτικό σύστημα δεν μπορεί να σώσει μια χρεωκοπημένη οικονομία -την οποίαν μάλιστα σε αυτήν τη χρεωκοπία οδήγησε αυτό το ίδιο. (ΣΤΑΘΗΣ Σ. 23.IV.2010)