Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον «Καλλικράτη», το οποίο προβλέπει τελικά ότι ο συνολικός αριθμός των δήμων διαμορφώνεται σε 325 από 1034. Οι επόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, οι πρώτες του «Καλλικράτη», θα διεξαχθούν στις 7 Νοεμβρίου και οι επαναληπτικές, όπου χρειαστεί, στις 14 Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, που αναμένεται να ψηφιστεί στο τέλος του μήνα, η εξοικονόμηση των πόρων υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 1,2 δισ. ευρώ. Επίσης, η διεξαγωγή των αυτοδιοικητικών εκλογών την ίδια ημερομηνία με τις Ευρωεκλογές (από το 2014), εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην επιπλέον εξοικονόμηση 75 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα των νέων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης θα προέρχονται:
• Για τους δήμους, από το 20% του Φόρου Φυσικών και Νομικών προσώπων, από το 12% του ΦΠΑ από το 50% του φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
• Για τις Περιφέρειες, από το 2,40% του Φόρου Φυσικών και Νομικών Προσώπων και το 4% του ΦΠΑ.
Για να αποφευχθούν οι περιπτώσεις υπερδανεισμένων δήμων, προβλέπονται όρια και κριτήρια δανεισμού. Ακόμη, γίνεται λόγος για ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης των υπερχρεωμένων δήμων, Στις περιπτώσεις που η εξυγίανση αφορά μόνο έναν από τους ΟΤΑ που συνενώνονται, το πρόγραμμα εφαρμόζεται για το συγκεκριμένο συνενούμενο υπερχρεωμένο δήμο.
Οι δαπάνες όλων των δήμων και των περιφερειών, όλων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων τους υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Συνέδριο θα πραγματοποιεί προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας σε συμβάσεις άνω των 100.000 ευρώ. Σήμερα ισχύει όριο 1.000.000 ευρώ.
Εισάγεται υποχρέωση ανάρτησης κάθε απόφασής τους στο διαδίκτυο, προκειμένου αυτή να είναι εκτελεστή.
Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Πέρα από το δραστικό περιορισμό του αριθμού των δήμων, την κατάργηση των νομαρχιών και την αντικατάστασή τους από 13 Αιρετές Περιφέρειες, ο “Καλλικράτης” προβλέπει τη μείωση των 6.000 ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων των Δήμων σε περίπου 2.000. Υπολογίζεται ότι τα 60.000 περίπου μέλη των διοικήσεων των δημοτικών επιχειρήσεων των ΟΤΑ, μειώνονται σε 20.000.
Η θητεία των αιρετών α’ και β’ βαθμού θα είναι πενταετής. Όσον αφορά στην ταυτόχρονη διεξαγωγή αυτοδιοικητικών και ευρωεκλογών, στόχος είναι και η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στις τελευταίες. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι θα αποκτά όποιος έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
Οι αρμοδιότητες που αφορούν στην κατάρτιση και εκτέλεση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και στο ΕΣΠΑ μεταφέρονται στις περιφέρειες. Οι Περιφέρειες αποκτούν επίσης αρμοδιότητες που αποκεντρώνονται από υπουργεία, όπως ο αναπτυξιακός σχεδιασμός, η Δημόσια Υγεία και η κατασκευή έργων
Στους δήμους περνούν αρμοδιότητες, όπως η έκδοση οικοδομικών αδειών, η κοινωνική πρόνοια και επαγγελματικές άδειες.
Τα Τοπικά και Δημοτικά Διαμερίσματα αντικαθίστανται από Τοπικές (κάτω από 2.000 κατοίκους) και Δημοτικές (πάνω από 2.000 κατοίκους) Κοινότητες. Σε κάθε συνενούμενο δήμο παραμένει το σύνολο των υπηρεσιών. Προβλέπεται αντιδήμαρχος που θα μεριμνά για τις τοπικές υποθέσεις.
Δημιουργούνται 1.200 «Δημοτικά e-ΚΕΠ».
Θεσμοθετείται ο «Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης» και συστήνονται Επιτροπές Διαβούλευσης σε δήμους και περιφέρειες.

31. ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι:
1. Δήμος Ελασσόνας με έδρα την Ελασσόνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Αντιχασίων β. Ελασσόνας γ. Λιβαδίου δ. Ολύμπου ε. Ποταμιάς στ. Σαρανταπόρου και τις κοινότητες α. Βερδικούσης, β. Καρυάς γ. Τσαρίτσανης, οι οποίοι καταργούνται.
2. Δήμος Φαρσάλων με έδρα τα Φάρσαλα αποτελούμενος από τους δήμους α. Ενιππέα β. Ναρθακίου γ. Πολυδάμαντα και δ. Φαρσάλων, οι οποίοι καταργούνται.
3. Δήμος Αγιάς με έδρα την Αγιά αποτελούμενος από τους δήμους α. Αγιάς β. Ευρυμενών γ. Λακέρειας και δ. Μελιβοίας, οι οποίοι καταργούνται.
4. Δήμος Τεμπών με έδρα το Μακρυχώρι και ιστορική έδρα τα Αμπελάκια αποτελούμενος από τους δήμους α. Γόννων β. Κάτω Ολύμπου γ. Μακρυχωρίου δ. Νέσσωνος και την κοινότητα Αμπελακίων, οι οποίοι καταργούνται.
5. Δήμος Τυρνάβου με έδρα τον Τύρναβο αποτελούμενος από τους δήμους α. Τυρνάβου και β. Αμπελώνος, οι οποίοι καταργούνται.
6. Δήμος Λαρισαίων με έδρα τη Λάρισα αποτελούμενος από τους δήμους α. Λαρισαίων β. Κοιλάδας και γ. Γιάννουλης, οι οποίοι καταργούνται.
7. Δήμος Κιλελέρ με έδρα τη Νίκαια και ιστορική έδρα το Κιλελέρ αποτελούμενος από τους δήμους α. Πλατυκάμπου β. Κραννώνος γ. Αρμενίου δ. Κιλελέρ και ε. Νίκαιας, οι οποίοι καταργούνται.