…. “Εκχωρούν κυριαρχικά δικαιώματα, καταπατούν κάθε έννοια Δημοκρατίας και τολμάνε να αποκαλούν τη δουλόφρονα πολιτική τους προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη! Τι κατάντια. Πού, αλήθεια, είναι εκείνες οι περίφημες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις που χαλάνε τον κόσμο υπερασπιζόμενες το δικαίωμα των γουρουνιών λ.χ. να σφάζονται τον χειμώνα και όχι κάποια άλλη εποχή ή το δικαίωμα των τζιτζικιών να τεττιγίζουν καθ’ όλη τη διάρκεια του θέρους; Τι θλίψη. Υποτίθεται ότι αυτές οι οργανώσεις είναι ομάδες πολιτών (και όχι υπηκόων) που παρεμβαίνουν (sic) σε διολισθήσεις της κυβέρνησης, στην άνιση και άδικη πολιτική της”.
Περισσότερα εδώ .