Μπορεί εμείς οι Γοννιώτες να ζητάμε επίμονα τη συνέχιση της λειτουργίας της θυρίδας της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ) στον Συνεταιρισμό αλλά οι υπάλληλοι της Τρόικας (ΔΝΤ-ΕΚΤ-ΕΕ) και υποτίθεται κυβερνώντες της χώρας μας περί άλλων τυρβάζουν και αναμένεται να επικυρώσουν ενδεχόμενο “ξεπούλημα” της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς, αίροντας τον δημόσιο χαρακτήρα της τράπεζας και τον ιδιαίτερο ρόλο της ως συνεργάτη υπέρ του αγροτικού κόσμου.
Το σημαντικότερο όλων είναι το γεγονός ότι η ιδιωτικοποίηση της ΑΤΕ ισοδυναμεί με την άνευ όρων παράδοση χιλιάδων αγροτών-κτηνοτρόφων και συνεταιρισμών με υποχρεώσεις και οφειλές προς την τράπεζα στους ιδιώτες, που θα οδηγήσουν στη χρεωκοπία – εκτιμώντας με χρηματοοικονομικά κριτήρια – τους “πελάτες” αυτούς ως μη βιώσιμους ή τις αγροτικές και συνεταιριστικές επιχειρήσεις ως επισφαλείς, δημιουργώντας τις “κατάλληλες” συνθήκες για μαζικές εκποιήσεις αγροτικών περιουσιών.
Το σχέδιο διάλυσης του αγροτικού τομέα είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει πρόγραμμα “εκποίησης” των συνεταιριστικών επιχειρήσεων στις οποίες μετέχει η ΑΤΕ, με στόχο την πλήρη απεμπλοκή της, αρχής γενομένης από το “φιλέτο” της “Δωδώνης” αλλά θα ακολουθήσουν και Ενώσεις Συνεταιρισμών όπου η ΑΤΕ δεν μετέχει μεν, αλλά είναι ο κύριος δανειστής τους, με πρώτη και καλύτερη της ΕΑΣ Λάρισας.
Η ΑΤΕ, ιδρύθηκε το 1929 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός κοινωφελούς χαρακτήρα με κύριο σκοπό την αποκλειστική χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους του αγροτικού τομέα και την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης. Στην πορεία της με ευθύνη των εκάστοτε κυβερνόντων, έχει σαφώς μετεξελιχθεί σε επιχείρηση που λειτουργεί με βάση και ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, όμως ο δημόσιος χαρακτήρας της επιτρέπει μέχρι σήμερα να έχει τον έλεγχο των πρακτικών και την αξιοποίησή της ως εργαλείου υπέρ της αγροτικής δραστηριότητας. Άλλωστε περίπου το 75% των χορηγήσεων της ΑΤΕ συνδέεται με τους αγρότες ή με συνεταιριστικές οργανώσεις.
Οι σχέσεις τώρα της ΑΤΕ και της υποψήφιας αγοράστριας Τράπεζας Πειραιώς έρχονται από παλιά. Η κυβερνητική επιλογή και τοποθέτηση στο τιμόνι της ΑΤΕ του Θ. Πανταλάκη φαίνεται ότι δεν είναι άσχετη με την ιδιότητά του ως υψηλόβαθμου στελέχους κατά την πενταετία 2004-2009 στην Τράπεζα Πειραιώς. Ούτε και η δραστηριοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς με άνοιγμα στον αγροτικό τομέα φαίνεται πλέον ασύνδετη. Ενδεικτικά αναφέρεται πακέτο δανειοδότησης της τράπεζας προς τους αγρότες με υποθήκευση μελλοντικών κοινοτικών ενισχύσεων, ενώ και το green banking αποκτά άλλη διάσταση με την είσοδο των αγροτών στην παραγωγή ενέργειας μέσω ΑΠΕ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξέλιξη του ενδεχόμενου “deal” έχουν αναμφισβήτητα οι θυγατρικές της ΑΤΕ, όπως η Αγροτική Ασφαλιστική, αλλά κυρίως οι επιχειρήσεις του αγροκτηνοτροφικού τομέα στις οποίες σήμερα η ΑΤΕ συμμετέχει με πλειοψηφικό ποσοστό. Ήδη η διοίκηση της τράπεζας έχει γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να απεμπλακεί από τις εταιρείες εκτός χρηματοπιστωτικού τομέα, στο πλαίσιο διαδικασίας “εξυγίανσης” του χαρτοφυλακίου της τράπεζας, που θεωρείται αναγκαία με το πρόσχημα της οικονομικής κρίσης, αλλά και των ελέγχων του ΔΝΤ το φθινόπωρο. Πρόκειται για τη γαλακτοβιομηχανία “Δωδώνη”, την καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, την ΖΩΔΩ (πρώην ΕΛΒΙΖ -ζωοτροφές) και την βιομηχανία ζάχαρης ΕΒΖ, οι οποίες από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να “βγουν στο σφυρί”. Ήδη για τη “Δωδώνη” η προθεσμία που έδωσε ο κ. Πανταλάκης εκπνέει στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ για τις άλλες επιχειρήσεις έχουν ζητηθεί επενδυτικά-επιχειρησιακά σχέδια για τη βιωσιμότητά τους ή αναζητούνται στρατηγικοί επενδυτές.
Σε όλο αυτό το σκηνικό που διαμορφώνεται, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τόσο η στάση των υπαλλήλων της ΑΤΕ, που αντιδρούν δυναμικά στο ενδεχόμενο της πώλησης, όσο και οι θέσεις-στάσεις του αγροτικού κόσμου, των διοικήσεων των συνεταιρισμών από το πρωτοβάθμιο επίπεδο του Αγροτικού Συνεταιρισμού μέχρι το τριτοβάθμιο της ΠΑΣΕΓΕΣ και του θεσμού συνολικά, με δεδομένη μάλιστα την πρόθεση της κυβέρνησης να αλλάξει σύντομα το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιριστικών οργανώσεων.