Η ώρα είναι 11:38 μ.μ. και στο 50% των εκλογικών τμημάτων του νέου μας Δήμου Τεμπών, τα αποτελέσματα  μας οδηγούν σίγουρα σε δεύτερη Κυριακή και έχουν ως εξής :
Περισσότερες και πιο λεπτομερείς αναλύσεις τις επόμενες μέρες ….