Μιας και στις μέρες μας πολλά λέγονται και γράφονται για τείχη και φράχτες, αξίζει να διαβάσει κανείς το άρθρο του ΣΤΑΘΗ στη σημερινή ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ με τον χαρακτηριστικό τίτλο :