Με μεγάλη συμμετοχή Προέδρων και μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των συλλόγων της περιοχής του Δήμου Τεμπών ξεκίνησε η σύσκεψη που σκοπό είχε την δημιουργία ενός Δικτύου των Μαζικών Φορέων της περιοχής.
Την εκδήλωση άνοιξε το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της κίνησης «Θεσσαλοί Πολίτες του Κόσμου», Δημήτρης Γουγουλιάς ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία οργάνωσης της εκδήλωσης. Αφού έκανε μια μικρή αναφορά στο ιστορικό της όλης προσπάθειας, αναφέρθηκε στη συνέχεια στα νέα δεδομένα που είναι :
 1. Ο νέος Καλλικρατικός δήμος στον οποίο όλοι ανήκουμε είτε ως Μ. Φορείς, είτε ως απλοί δημότες του.
 2. Η ανάγκη για μια ενιαία εμφάνιση των Μαζικών Φορέων μέσα από ένα δίκτυο συνεργασίας, καλύτερου συντονισμού, καλύτερης επαφής και επικοινωνίας μεταξύ μας για την προώθηση κοινών ή παράλληλων στόχων στους τομείς του πολιτισμού, του αθλητισμού, των νέων των γυναικών, κ.λ.π.
 3. Η υποχρεωτική συγκρότηση, με βάση το άρθρο 76 του νόμου για τον «Καλλικράτη»,  της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, ως θεσμοθετημένο πλέον όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στους σκοπούς ενός τέτοιου Δικτύου που θα μπορούσαν να είναι :
 1. Η ενιαία εμφάνιση και η κοινή εκπροσώπηση όλων των σωματείων της περιοχής του νέου Δήμου Τεμπών, ο συντονισμός και η υποβοήθηση της δράσης τους.
 2. Η επαφή, η γνωριμία, η αλληλεγγύη, η ενότητα και συνεργασία των μελών των σωματείων του δήμου Τεμπών για την διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.
 3. Η οργάνωση εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων (όπως σεμιναρίων, συνεδρίων, συναντήσεων, έκδοση εντύπων κλπ) για την ανάδειξη της περιοχής του νέου δήμου.
 4. Η ανάδειξη του ρόλου της γυναίκας στην περιοχή μας. 
 5. Η υλοποίηση φιλανθρωπικών έργων και η υλική και ηθική βοήθεια συμπατριωτών, που έχουν ανάγκη.
 6. Η μελέτη και η συμβολή στην επίλυση των γενικότερων προβλημάτων της περιοχής (Γεωργία, Βιομηχανία, Οικοτεχνία, Τουρισμός, Υγεία, Μετανάστευση, Εκπαίδευση, Αθλητισμός, Ιστοριογραφία, Λαογραφία, Λαϊκή Τέχνη, Λαϊκή Μουσική, Φυσικό Περιβάλλον κ.λ.π.).
 7. Η προώθηση της κοινωνικής συμμετοχής και των πρωτοβουλιών των νέων, συνεργαζόμενοι με φορείς και δίκτυα του εσωτερικού και του εξωτερικού που δραστηριοποιούνται σε θέματα πολιτισμού, παιδείας, αθλητισμού, περιβάλλοντος και κοινωνικής προσφοράς.
 8. Η προώθηση και ο συντονισμός των ενεργειών για την ανταλλαγή μορφωτικών, πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων των συλλόγων – μελών, σε συνεργασία με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 9. Η έρευνα, καταγραφή, μελέτη και παρουσίαση του πολιτιστικού, ιστορικού, αρχαιολογικού, λαογραφικού υλικού και φυσικού πλούτου της περιοχής μας.
 10. Η έρευνα, καταγραφή και προβολή των τουριστικών, λαογραφικών, αρχαιολογικών και φυσικών τόπων της περιοχής μας.
 11. Η δραστηριοποίηση σε θέματα προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος.
 12. Η υποστήριξη, προώθηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών, πολιτιστικών, αθλητικών, ανθρωπιστικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων, επιδοτούμενων ή μη, και η ενημέρωση και υποστήριξη των σωματείων – μελών για την ένταξη στα προγράμματα αυτά.
 13. Η συμβολή στην εξοικείωση των πολιτών με την Κοινωνία της Πληροφορίας και τις Νέες Τεχνολογίες.
Ακολούθησε σύντομος χαιρετισμός του Δημάρχου Τεμπών, Κώστα Κολλάτου, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ανάπτυξης των δράσεων πολιτισμού και ανάπτυξης της περιοχής πέρα από την καθημερινότητα. Αναφέρθηκε στην πρόθεσή του να συστήσει άμεσα τον Πολιτιστικό Οργανισμό του Δήμου Τεμπών και ζήτησε την συνεργασία όλων των φορέων για την ανάπτυξη των θεμάτων που αφορούν τον πολιτισμό και την γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.
Ενημέρωση για τις πρακτικές του Δικτύου Ελασσόνας «Περραιβεία» έκανε με τη σειρά του ο πρόεδρος του Δικτύου Κώστας Σκριάπας και με λεπτομέρειες αναφέρθηκε στην τρίχρονη ιστορία και δράση του δικτύου στην περιοχή της Ελασσόνας.
Ακολούθησε ένας γόνιμος διάλογος στον οποίο όλοι οι ομιλητές επεσήμαναν την ανάγκη ύπαρξης ενός Δικτύου στην περιοχή, δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν στη διαδικασία σύστασης αλλά και στον τρόπο λειτουργίας ενός δικτύου και τέλος αποφασίστηκε όλοι οι παραβρισκόμενοι φορείς να ενημερώσουν τους συλλόγους για το θέμα ενώ μια Επιτροπή αποτελούμενη από τους Γουγουλιά Δημήτρη (Γόννοι), Βουλιώτη Φάνη (Αιγάνη), Δουμακή Θανάση (Ραψάνη), Δρογκούλα Κατερίνα (Συκούριο), Μπακαβό Βασίλη (Καστρί-Λουτρό) και Σαΐτη Θανάση,  ανέλαβε την προετοιμασία της νέας σύσκεψης όπου και θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για την ίδρυση του Δικτύου των Μαζικών Φορέων του Δήμου Τεμπών.
Στην εκδήλωση εκτός του Δημάρχου Τεμπών, Κώστα Κολλάτου, συμμετείχαν και οι Αντιδήμαρχοι, Κώστας Τσεργάς και Θωμάς Τσιαπλές.