Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Δικτύου των Μαζικών Φορέων του Δήμου Τεμπών, καλεί τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Μαζικών Φορέων της περιοχής του νέου Δήμου Τεμπών  σε Καταστατική Γενική Συνέλευση  την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011 και ώρα 11,00’’ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην δήμου Νέσσωνα στο Συκούριο.  
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι  τα εξής :
1.       Παρουσίαση – συζήτηση και ψήφιση του Καταστατικού του Δικτύου των Μαζικών Φορέων της περιοχής του νέου Δήμου Τεμπών.
2.       Εκλογή των μελών της  Επταμελούς (7) Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής του  Δικτύου.