Συνεδριάζει την Πέμπτη 14 Απρίλη 2011 στις 8:00 μ.μ στο Μακρυχώρι το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Τεμπών. Στα θέματα που ξεχωρίζουν για το ενδιαφέρον τους, εκτός από τα διαδικαστικά, επισημαίνουμε  τα εξής :
4.- ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
5.- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ .
Καθώς επίσης και το θέμα που θα απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο σε ξεχωριστή συνεχόμενη συνεδρίαση που είναι η :
1.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ.