Το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του, που έχουν ως επίκεντρο τη γνωριμία, αλλά και την ανάδειξη του μνημείου της παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς ,του  Ολύμπου , συνεργάζεται με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  (ΚΠΕ) Ελασσόνας , στη διοργάνωση ενός σπουδαίου διήμερου Σεμιναρίου ,με τίτλο «Όλυμπος,αειφόρος ανάπτυξη» ,που θα γίνει στην Ελασσόνα στις 6 και 7 Μαΐου 2011,πιστεύοντας ότι το μυθικό βουνό ,μπορεί να αποτελέσει το πιο δυνατό αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής και όχι μόνο. .
Το σεμινάριο , που διοργανώνεται από το  ΚΠΕ Ελασσόνας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του που απορρέουν από το Τεχνικό Δελτίο Έργου του στην Πράξη «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους Ενήλικες»,απευθύνεται σε 90 ενήλικες οι οποίοι θα είναι : α) ενήλικες που εργάζονται στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Λάρισας Α.Ε. ΟΤΑ και στην Κοινωφελή Εταιρεία Δήμου Ελασσόνας  β)  μέλη ΚΠΕ  και γ) μέλη Δικτύου Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας «Περραιβία» που θα έχουν ορισθεί ως εκπρόσωποι αυτών των συλλόγων. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου. Το θέμα του σεμιναρίου είναι: «Όλυμπος, Αειφόρος Ανάπτυξη».
Το περιεχόμενο του προγράμματος διαπραγματεύεται θέματα όπως:
·           Αειφόρος Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών
·           Ο Ρόλος των Τοπικών Κοινωνιών για τη διαμόρφωση Αειφόρων Πρακτικών
·           Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορεία και ο ρόλος των Κ.Π.Ε.
·           Οι Παραγωγικές Δραστηριότητες των Παραολύμπιων Οικισμών του Δήμου Ελασσόνας
·           Ανάδειξη, Προβολή και Προστασία του Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πλούτου του Ολύμπου κ.α.
Η ανάπτυξη του σεμιναρίου θα υποστηριχθεί από τη Δασολογική Σχολή του ΑΠΘ και από άλλους εκπαιδευτικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς φορείς και θα τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Ελασσόνας. Τα βιωματικά εργαστήρια θα γίνουν σε παραολύμπιες περιοχές του Δήμου  Ελασσόνας.
Η έναρξη του σεμιναρίου θα γίνει στις 17:00 την Παρασκευή 6 Μαΐου 2011και η λήξη στις 14:30 το μεσημέρι του Σαββάτου  7 Μαΐου 2011.