ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Προσωρινή Επιτροπή για τη δημιουργία της Ένωσης των Μαζικών Φορέων του Δήμου Τεμπών, καλεί τους Αντιπροσώπους όλων των Μαζικών Φορέων της περιοχής του Δήμου Τεμπών σε Καταστατική Γενική Συνέλευση  την Κυριακή 15 Μαΐου 2011 και ώρα 11,00’’ π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην δήμου Γόννων στους Γόννους.  
Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι  τα εξής :
1.    Ψήφιση του Καταστατικού της Ένωσης των Μαζικών Φορέων της περιοχής του Δήμου Τεμπών.
2.    Εκλογή των μελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης.
Τονίζεται ότι  η προσωρινή Επιτροπή υλοποιώντας αποφάσεις και προτάσεις των δύο συσκέψεων που προηγήθηκαν στο Μακρυχώρι και το Συκούριο και όπου συζητήθηκε η πρόθεση όλων των φορέων που πήραν μέρος, για την ίδρυση μιας  Ένωσης των Μαζικών Φορέων του δήμου Τεμπών  ενσωμάτωσε τις τροποποιήσεις και αλλαγές στο  Καταστατικό,  το οποίο απέστειλε σε όλους τους συλλόγους για να το παρουσιάσουν στα μέλη τους και για να ορίσουν τους αντιπροσώπους τους (δύο τακτικά μέλη και δύο αναπληρωματικά), για την τελική Καταστατική Γενική Συνέλευση όπου θα γίνει η οριστική έγκριση του Καταστατικού και η εκλογή της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που θα αναλάβει να καταθέσει το καταστατικό στο Πρωτοδικείο για έγκριση.
Για την εγγραφή ενός συλλόγου, ως Ιδρυτικού Μέλους της Ένωσης, θα πρέπει οι Αντιπρόσωποί του να έχουν  μαζί τους : α) Το  Ειδικό πληρεξούσιο, με το οποίο  ο φορέας τους ορίζει Εκπροσώπους του. β) Το Καταστατικό του Συλλόγου και γ) Το Τέλος Εγγραφής, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20,00) ευρώ.
Η  δύναμη της νέας αυτής Ένωσης, η οποία θα λειτουργεί σε επίπεδο δήμου Τεμπών, εξαρτάται από τη δυναμική των συλλόγων μελών  που θα την απαρτίζουν.  Είναι ένα πρωτοπόρο και καινοτόμο εγχείρημα για τα δεδομένα του νέου μας δήμου, με οφέλη για τον κάθε Φορέα που θα συμμετέχει ως μέλος της Ένωσης, αλλά και με πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν σε επίπεδο δήμου, όταν όλοι οι Σύλλογοι θα συντονίζουν τις δράσεις τους και θα λειτουργούν αποτελεσματικά, επηρεάζοντας τις εξελίξεις.
Σημειώνεται και τονίζεται ιδιαίτερα, ότι η αυτόνομη λειτουργία του κάθε Συλλόγου, δεν επηρεάζεται ούτε στο ελάχιστο, απεναντίας ενισχύεται, γιατί θα ανήκει, πλέον, σε μια μεγάλη οικογένεια Συλλόγων και Φορέων, που ασχολούνται με τα ίδια αντικείμενα, θα ανταλλάσουν απόψεις,  καλές πρακτικές και θα συμμετέχουν, αν το επιθυμούν, σε μεγάλες κοινές δράσεις, που θα πραγματοποιούνται σε επίπεδο Δήμου, χωρίς να λειτουργούν ανταγωνιστικά ο ένας σύλλογος στον άλλο.
Τα οφέλη είναι πάρα πολύ σημαντικά, δεδομένου ότι η Ένωση δημιουργείται για να μεταφέρει γνώση, καλές πρακτικές, ουσιαστικότερη συμμετοχή στην ανάπτυξη, ανάδειξη, προβολή και  πληροφόρηση, που ένας μεμονωμένος Σύλλογος, δύσκολα μπορεί να έχει. Για το λόγο αυτό η συμμετοχή όλων των συλλόγων είναι απαραίτητη και καθοριστική για την ίδρυση της Ένωσης.
Η  Επιτροπή Πρωτοβουλίας για τη δημιουργία
της Ένωσης των Μαζικών Φορέων Δήμου Τεμπών