Στη γενική συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γόννων που έγινε σήμερα Κυριακή 11 Μάρτη 2012, με μεγάλη πλειοψηφία οι παραγωγοί – συνέταιροι αποφάσισαν την παραμονή του συνεταιρισμού όπως έχει απορρίπτοντας την πρόταση συγχώνευσης με τον νέο υπό ίδρυση αγροτικό συνεταιρισμό που προέκυψε από την κατάργηση της ΕΑΣ Λάρισας.
Στη συνέλευση υπήρξε έντονος προβληματισμός και για το θέμα τοποθετήθηκαν οι περισσότεροι των παρόντων συνεταίρων.
Στη συνέλευση επίσης μετά από πρόταση αποφασίστηκε το διοικητικό συμβούλιο με τη βοήθεια μιας εθελοντικής ομάδας συνεταίρων να διερευνήσει το νέο καθεστώς μετά την εφαρμογή του νόμου 4015/21-09-2011, ώστε να δρομολογηθούν οι απαραίτητες ενέργειες  που θα απαιτηθούν για την νέα πορεία του συνεταιρισμού. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από μέλος του Δ. Σ. δήλωσε ο αντιπρόεδρος Κώστας Σίμος.
Στη συνέλευση τονίστηκε η δυσκολία του εγχειρήματος να μείνει ο συνεταιρισμός ως έχει αλλά οι περισσότεροι  παραγωγοί επέμεναν στη θέση αυτή, ενώ στις τοποθετήσεις τους διαπίστωσαν ότι για τον συνεταιρισμό απαιτείται ένα νέο ξεκίνημα και ζήτησαν από τη διοίκηση άμεσα να φέρει σε επόμενη Γενική Συνέλευση προτάσεις για την εξυγίανση και ανάπτυξη του νέου πλέον συνεταιρισμού. Επίσης αποφασίστηκε να συνεχίσει η λειτουργία του σούπερ – μάρκετ του συνεταιρισμού.