Σήμερα, Παρασκευή 6 Ιούλη 2012, συνεδρίασαν στο δημαρχείο του δήμου Τεμπών τα μέλη της Επιτροπής για την επαναφορά των αρχαιοτήτων στους Γόννους.
Την συνεδρίαση άνοιξε ο δήμαρχος Τεμπών και πρόεδρος της Επιτροπής, Κώστας            Κολλάτος, ο οποίος τόνισε την ανάγκη να γίνουν συντονισμένες ενέργειες προς όλες τις κατευθύνσεις με σκοπό το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει την ενέργεια συγκεκριμένων πραγμάτων με σκοπό την επιστροφή συλλογής των αρχαιοτήτων στους Γόννους σε ασφαλή και επισκέψιμο χώρο.
Την επιστημονική ενημέρωση ανέλαβε η συνεργάτης του δημάρχου κα Τσοπούρογλου Σοφία, η οποία αναφέρθηκε στις μέχρι τώρα επαφές της υπηρεσίας με τους αρμόδιους φορείς και πρότεινε τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για την οριστική επιλογή του χώρου.
Ο καθηγητής Ζήσης Παπαδημητρίου ανέφερε ότι το κύριο είναι η στέγαση των ευρημάτων. Πρότεινε να γίνει μια πρώτη προσέγγιση σε ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν στην όλη προσπάθεια.
Στο ίδιο κλίμα ήταν και οι τοποθετήσεις των υπόλοιπων μελών της επιτροπής, όπου όλοι δεσμεύτηκαν στην ενεργή συμμετοχή, ο καθένας με τις δυνατότητές του, έτσι ώστε η προσπάθεια να έχει τα επιθυμητά για όλους αποτελέσματα.