Συνεδριάζει την Τρίτη 21 Αυγούστου 2012 και ώρα 8:00 το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Μακρυχώρι.
            Η πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Στέλιου Σαΐτη και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης  έχουν ως εξής :ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      Μακρυχώρι   16-8-2012
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ                                                                                       Αρίθμ. Πρωτ.  14834
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ                                                     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     

          

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ
Προς: Τον κ. Δήμαρχο , τους κ.κ Δημοτικούς Σ/λους
τους κ.κ Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων – Τοπικών Κοινοτήτων –  εκπροσώπων
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ  στις  ( 21 ) του μήνα   ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  του έτους Δύο χιλιάδες δώδεκα  (2012) ημέρα της εβδομάδας   ΤΡΙΤΗ   και ώρα 20.00 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 του Ν. 3463/2006   πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.- ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΩΝ
2.- ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΔΡΕΓΩΓΕΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΑΛΩΝΙ ΣΤΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ
3.-  ΕΓΚΡΙΣΗ 2ουΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ
4.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΟΠΑΠΕΠΤ
5.-  ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ
6.- ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΤΕΛΙΜΗΧΑΛΗ
7.- ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΜΑΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
8.- ΕΠΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΨΑΝΗΣ
9.- ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗ
10.- ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΟΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
11.- ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΒΑΙΟΣ
12.- ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ
13.- ΕΠΙ ΑΤΗΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΚΟΥΣΙΑ
14.- ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
15.- ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΣΔΑ
16.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΎ ΔΗΜΟΥ
17.- ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΛΗΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
Ο Πρόεδρος του Δημ. Σ/λίου
Αστέριος Σαϊτης