Το Blog  από τη στήλη “BlogRadio” αφιερώνει σήμερα μια ώρα για «Το Πολυτεχνείο». Το Πολυτεχνείο με τα μάτια ενός πενηντα-οχτάρη και μιας αγέννητης τότε νεαρής. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για μια επέτειο που ακόμα «πονάει» …