Συνεδριάζει την Τετάρτη 30 Γενάρη στις 7,00 το απόγευμα στο Μακρυχώρι, μετά από πρόσκληση του προέδρου του Δ.Σ., Μιλτιάδη Γιάννακα με κυριότερα θέματα αυτά των εγκρίσεων του Τεχνικού Προγράμματος του δήμου για το 2013, του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2013 και του Προϋπολογισμού του δήμου Τεμπών για το 2013.
Σε ότι αφορά τα έργα που προγραμματίζονται για την περιοχή μας, του πρώην δήμου Γόννων, αυτά ανέρχονται στο ποσό των 120.678,51 ευρώ και είναι σε ποσοστό το 11,87 % του συνολικού Τεχνικού Προγράμματος το ύψος του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 11.016.584,00 ευρώ. (βλέπε κάτω τους σχετικούς Πίνακες – χεράκι πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση).
Για να μην δημιουργηθούν όμως εντυπώσεις να πούμε ότι αυτά τα ποσά για τον πρώην δήμο Γόννων δεν είναι τα μοναδικά γιατί στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται και άλλα έργα που σίγουρα έχουν άμεση σχέση με τον πρώην δήμο και την περιοχή, όπως :

Σήμανση αξιοθέατων, μνημείων, μονοπατιών & χαρτογραφήσεις αυτών, των ορεινών – μειονεκτικών περιοχών του Δήμου.
Δημιουργία υποδομών για ΑΜΕΑ (πρόσβαση στα δημοτικά κτίρια , στην ελεύθερη κίνηση τους στα πεζοδρόμια , στην πρόσβαση τους στις παραλίες).
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
Βελτίωση των προαυλίων των σχολικών μονάδων – Επισκευή και συντήρηση υφιστάμενων αιθουσών διδασκαλίας.
Διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων τοπικών προϊόντων, πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Παραγωγή και διάθεση έντυπου και ψηφιακού υλικού προβολής των πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων.
Πολιτιστικό – τουριστικό πολύκεντρο Δήμου Τεμπών – ΠΕ Λάρισας, κ.ά.
Στον προϋπολογισμό τώρα, προβλέπονται Έσοδα 10.969.754,80 ευρώ και Έξοδα 10.969.754,80 επίσης, τα οποία κατά κατηγορία έχουν ως εξής :
Γενικές Υπηρεσίες : 1.109.278,50
Οικονομικές-Διοικητικές Υπηρεσίες : 738.874,20
Υπηρεσίες Πολιτισμού-Αθλητισμού-Κοινωνικής πολιτικής : 616.459,43
Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού : 876.500,84
Υπηρεσίες Άρδευσης-Ύδρευσης-Αποχέτευσης : 1.535.439,41
Υπηρεσίες Τεχνικών Έργων : 913.478,20
Υπηρεσία Πρασίνου : 23.195,75
Υπηρεσία Πολεοδομίας : 39.044,50
Υπηρεσία Νεκροταφείων : 76.190,00
Λοιπές Υπηρεσίες : 16.600,00
Πληρωμές ΠΟΕ & Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις : 4.820.161,66
Αποθεματικό : 208.532,31
  
Να πω τέλος ότι αυτή θα είναι ουσιαστικά και η πρώτη συνεδρίαση με τον νέο προεδρείο και τον νέο Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον κ. Μιλτιάδη Γιάννακα.