Απαγορευτικό γίνεται για ένα χαμηλόμισθο, χαμηλοσυνταξιούχο, έναν συνταξιούχο π.χ. του ΟΓΑ το πρόγραμμα  «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» και αυτό γιατί ενώ με βάση το εισόδημά τους – το χαμηλό – έχουν το δικαίωμα να κάνουν τις προβλεπόμενες αλλαγές στα σπίτια τους, έρχονται οι τράπεζες και για το υπόλοιπο 30% του προϋπολογιζόμενου κόστους των εργασιών, ζητάνε από τους ανθρώπους αυτούς να βάλουν κάποιον εγγυητή διαφορετικά δεν εγκρίνουν την δανειοδότηση.
Έτσι για παράδειγμα ένας συνταξιούχος του ΟΓΑ με ετήσιο εισόδημα 6.000,00 ευρώ, ενώ δικαιούται την αντικατάσταση συστήματος καυστήρα και Λέβητα, την  τοποθέτηση ηλιακού συστήματος για παροχή ζεστού νερού χρήσης ή  την αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια-υαλοπίνακες) αν δεν έχει εγγυητή δεν μπορεί να τα υλοποιήσει.
Σε μια δαπάνη π.χ. της τάξης των 10.000,00 ευρώ η οποία επιδοτείται κατά 70% ήτοι 7.000,00 ευρώ και δανειοδοτείται με επιδοτούμενο 100% επιτόκιο που στη συγκεκριμένη περίπτωση ανέρχεται στο ποσό των 3.000,00 ευρώ ο ΟΓΑτζής δεν μπορεί να συμμετέχει. Οι τράπεζες, δηλαδή του ζητάνε εγγυητή για ένα ποσό 3.000,00 ευρώ που οφείλει να αποπληρώσει μέχρι τις 31 Δεκέμβρη 2015. Και το κράτος που είναι ;