Μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης και ανθρωπιάς προς τους πολίτες και τις οικογένειες που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση αποτελεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο  του Δήμου Τεμπών. Μέσα στο δυσμενές κλίμα από την οικονομική κρίση και την ανεργία  ο Δήμος Τεμπών καλείται, στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου και της καθολικής προτεραιότητας που έχει δώσει στην Κοινωνική Πολιτική, να αναλάβει περαιτέρω πρωτοβουλίες και να αναπτύξει επιπλέον δράσεις, για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης για τους δημότες  που το έχουν ανάγκη και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, δήλωσε ο Δήμαρχος Τεμπών Κων/νος Κολλάτος. Το «Κοινωνικό Παντοπωλείο»  θα στεγάζεται στο Μακρυχώρι, έδρα του Δήμου Τεμπών, δίπλα από το ΚΕΠ  και από 1 Μαρτίου  το ωράριο λειτουργίας του θα είναι Δευτέρα και Παρασκευή 11:00 π.μ. με  13:00 π.μ.
Στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο»  θα παρέχονται τυποποιημένα είδη διατροφής όπως λάδι, γάλα, ζυμαρικά, όσπρια, κονσέρβες, αλεύρι κ.λ.π. καθώς και είδη προσωπικής υγιεινής και ρούχα. Τα προϊόντα του «Κοινωνικού Παντοπωλείου»  θα παρέχονται στους δικαιούχους δωρεάν και  στόχος είναι  η κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης 50 οικογενειών (απόρων, πολυτέκνων, μονογονεϊκών με ανήλικα παιδιά, μοναχικών ανθρώπων κ.ά.). Για την επιλογή των δικαιούχων, θα λαμβάνονται υπ’ όψιν συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Αξιέπαινη και σημαντική είναι η συμβολή των τοπικών αρχών, των εθελοντών,  των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων αλλά και  των επιχειρήσεων στην επιτυχία του όλου εγχειρήματος.
Τα Δικαιολογητικά τώρα που απαιτούνται για την υποβολή σχετικής αίτησης στο Δήμο αλλά και Υπεύθυνης Δήλωσης ότι αυτά είναι αληθή, είναι τα παρακάτω :

1.             Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.
2.             Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3.             Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
4.             Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).
5.             Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).
6.             Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο.
7.             Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού.
8.             Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
9.             Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να καταθέσουν όσοι ενδιαφέρονται, στο δημαρχείο στο Μακρυχώρι κάθε εργάσιμη μέρα από τις 10:00 το πρωί μέχρι τις 1:00 το μεσημέρι και μέχρι τις 22 Μάρτη 2013. Όσοι δε, θέλουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επικοινωνούν με το δήμο στο τηλέφωνο : 2495-350.411.
 Να τονίσω τέλος ότι μιλώντας με τον υπεύθυνο για το όλο θέμα, αντιδήμαρχο, Δημήτρη Τσέτσιλα, τόνισε ότι οι αιτήσεις που θα υποβληθούν πέραν του τυπικού της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών θα γίνει και επί τόπου έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου για την εξακρίβωση των πραγματικών ή όχι αναγκών των αιτούντων να έχουν δικαίωμα συμμετοχής.
Ο θεσμός του “Κοινωνικού Παντοπωλείου”, λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια σε άλλες χώρες της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής,  ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και στη χώρα μας και επεκτείνεται σε πολλές περιοχές και δήμους. Παρέχει δωρεάν κυρίως είδη παντοπωλείου, σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Παράλληλος με τον θεσμό του κοινωνικού παντοπωλείου αλλά με γενικότερη έννοια και σκοπούς είναι ο θεσμός της κοινωνικής αλληλεγγύης και θέλω εδώ να πω δύο λόγια :
Οι πάνω από 1 εκατομμύριο άνεργοι, οι χιλιάδες άστεγοι, τα  υψηλά ποσοστά φτώχειας που συνεχώς αυξάνονται (περίπου30% του πληθυσμού κάτω από τα όρια), η ανάγκη συσσιτίων που πολλαπλασιάζεται σε όλη τη χώρα, η έκρηξη των ψυχικών νοσημάτων και των αυτοκτονιών, συνιστούν μια πραγματικότητα κοινωνικής γενοκτονίας που οδηγεί σιγά-σιγά στην εξόντωση τα πιο αδύναμα και ευάλωτα στρώματα αυτής της κοινωνίας, αποκτώντας πλέον χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης. Σε μια περίοδο όπου οι πολίτες και ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες έχουν ανάγκη όσο ποτέ την ύπαρξη ενός διευρυμένου κράτους πρόνοιας βρίσκονται αντιμέτωποι με την ραγδαία συρρίκνωση και κατάρρευσή του. Απαραίτητη λοιπόν κρίνεται λειτουργία της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Ως «κοινωνική αλληλεγγύη» ορίζουμε το κατά πόσο οι πολίτες μιας χώρας αναπτύσσουν σχέσεις αλληλοϋποστήριξης, συμμετέχουν σε κοινωνικά δίκτυα, σέβονται, εμπιστεύονται και υποστηρίζουν τους συνανθρώπους τους. Η δυνατότητα του να μπορεί κανείς να στηριχθεί σε φίλους, οικογένεια αλλά ακόμη και τους ξένους προς αυτόν συμπολίτες του σε περιόδους κρίσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα ψυχικής ηρεμίας. Οι σχέσεις που χτίζονται με βάση την εμπιστοσύνη προκαλούν ικανοποίηση και χαρά και αποτελούν μοναδική διέξοδο όταν άλλες πτυχές της ζωής όπως η υγεία, η εργασία και το κράτος απουσιάζουν. Η ανάπτυξη, λοιπόν, αμοιβαίων σχέσεων εμπιστοσύνης, αλληλοεκτίμησης και αλληλοσεβασμού σε μια κοινωνία αποτελούν κρισιμότατες παραμέτρους της προσωπικής ευτυχίας του κάθε πολίτη ως μονάδα.
Η κοινωνική αλληλεγγύη θα πρέπει να αποτελεί στρατηγική όχι μόνο για την επιβίωση της κοινωνίας αλλά και για την οργάνωση της παραγωγής, της οικονομίας και της συλλογικής ζωής και συμβίωσης στη βάση ενός άλλου  αξιακού πρότυπου. Γι’ αυτό περιλαμβάνει θεσμούς άμεσης ανταλλαγής μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών, συνεταιριστικές μορφές που εμπίπτουν ή όχι στον νόμο της κοινωνικής οικονομίας, συνεταιρισμούς παραγωγών, αδιαμεσολάβητες από το χρήμα ανταλλαγές, αυτοδιαχειριζόμενες μονάδες που εγκαταλείπουν οι εργοδότες, παραγωγικές μονάδες, καταναλωτικούς συνεταιρισμούς κ.λπ. κ.λπ.