Ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Παιδείας του Δήμου Τεμπών προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα  Τοπία του Δήμου Τεμπών. 
Όροι συμμετοχής: Ο διαγωνισμός απευθύνεται μόνο σε ερασιτέχνες φωτογράφους, οι οποίοι δηλώνουν τούτο ρητά με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης την ημέρα υποβολής και των φωτογραφιών του. Ο συμμετέχων με την υποβολή των φωτογραφιών του, δηλώνει ότι οι φωτογραφίες αποτελούν δικά του έργα και συνεπώς δική του πνευματική ιδιοκτησία. Απαγορεύεται η συμμετοχή φωτογράφων με έργα τρίτων,  αντιγραμμένα ή γενικώς μη πρωτότυπα και ξένα προς τον συμμετέχοντα.  Κάθε διαγωνιζόμενος συμμετέχει στο διαγωνισμό με 1 έως 5 (πέντε) φωτογραφίες εκτυπωμένες σε φωτογραφικό χαρτί σε διαστάσεις 30x45 συνοδευόμενες απαραίτητα με CD ή DVD που θα περιλαμβάνει το ψηφιακό τους αρχείο.  Έργα εκτός θέματος αποκλείονται.
Τα υποβαλλόμενα έργα μπορεί να είναι έγχρωμες ή ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Δεν γίνεται δεκτό έργο το οποίο φέρει υδατογράφημα (watermarket) ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο δημιουργός συμφωνεί ρητά και ανεπιφύλακτα να επιτρέψει την έκθεση του έργου του σε χώρους και στην ιστοσελίδα του δήμου. Το υποβαλλόμενο έργο πρέπει να απεικονίζει τοπίο εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου και να αναγράφεται η τοποθεσία και η ημερομηνία λήψης  Ο Δήμος Τεμπών περιλαμβάνει τους πρώην Δήμους Νέσσωνος,, Μακρυχωρίου, Κάτω Ολύμπου, Γόννων και την Ιστορική Κοινότητα Αμπελακιών.

Υποβολή φωτογραφιών: Η υποβολή των έργων-φωτογραφιών θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως στην έδρα του Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π. Τ. στο Συκούριο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Διεύθυνση: Αγίου Κων/νου 47, Συκούριο Τ.Κ. 40006.  Υπεύθυνος Νταφούλης Κωνσταντίνος, τηλ.: 6937463403, kdafoulis@gmail.com,rapsanilibrary@yahoo.gr .
Οι φωτογραφίες θα κριθούν από 5αμελή επιτροπή η οποία θα αποτελείται από τους: 1. Νταφούλη Κων/νο  μέλος του Δ.Ο.Π.Α.ΠΕ.Π.Τ. 2.Αγγλόπουλο Βασίλη φωτογράφο 3. Τσιαντόπουλο  Σπύρο  φωτογράφο 4. Γραβάνη  Αντώνιο φωτογράφο 5. Θάνο  Aναστασόπουλο αρχιτέκτονα
Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2013 σε εκδήλωση του Οργανισμού.  Οι νικητές θα ειδοποιηθούν εγγράφως με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με ταχυδρομική επιστολή.  Το φωτογραφικό υλικό δεν επιστρέφεται στον δημιουργό. Όλες οι φωτογραφίες των συμμετεχόντων θα αναρτηθούν σε εκθεσιακούς χώρους και στην ιστοσελίδα του Δήμου με την αναγραφή του ονόματος του δημιουργού σε κάθε του έργο.
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει από 1 Μαΐου 2013 έως 30 Ιουνίου 2013 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30 Ιουνίου.
Βραβεία: Θα δοθούν τα ακόλουθα βραβεία στους τρεις πρώτους νικητές:
1ο βραβείο: Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή Nikon D3200 με φακό 18-55VR
2ο βραβείο: Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Κούριας στα Αμπελάκια.
3ο βραβείο: Δύο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Βίλλα Γιάννα  του Κων/νου Ζαφείρη στα Μεσάγγαλα.
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθούν έπαινοι και βεβαιώσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.