Το Σάββατο 27 Ιούλη 2013, στις 9:30 το βράδυ θα γίνει στην Ελάτεια το 3οαντάμωμα των Ελατειωτών. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο προαύλιο του Δημοτικού σχολείου με την ορχήστρα του Κ. Μιχόπουλου και την όλη οργάνωση έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού – Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ελάτειας. Για πληροφορίες στο τηλ. : 2495-300.471.