Συνεδριάζει αύριο Πέμπτη 25 Ιούλη 2013  στις 21:30 το βράδυ, στο Μακρυχώρι, το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.- ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ.Δ ΑΙΓΑΝΗΣ».
2.- ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
3.- ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΩΝ
4.- ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
5.- ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ COSMOTE ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ .
6.- ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Ο.Π ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ  ΣΤΑ ΚΑΣΤΑΝΟΠΕΡΙΒΟΛΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ»

7.- ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Ο.Π ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ»
8.- ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Ο.Π ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΣΤ. ΣΕΡΕΤΗ ΡΕΜΑ ΣΙΑΤΡΑ »
9.- ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Ο.Π ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΚΙΝΤΙΚΙ ΤΟΥ Δ.Δ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ»
10.- ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Ο.Π ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Δ ΝΕΣΣΩΝΑ»
11.- ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Ο.Π ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ»
12.- ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Ο.Π ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΙΓΑΝΗΣ ( ΜΕΣΑΓΓΑΛΑ – ΚΑΣΤΡΙ ΛΟΥΤΡΟ)»
13.- ΕΓΚΡΙΣΗ Π.Π.Ο.Π ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΓΓΑΛΩΝ Δ.Δ ΑΙΓΑΝΗΣ»
14.- ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
15.- ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΟΠΑΠΕΠΤ
16.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2013
17.-ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δ.Δ ΑΙΓΑΝΗΣ»
18.- ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΥΨΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
19.- ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ VODAFONE ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
20.- ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ.
21.- ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
22.-  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
23.- ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

24.-  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 136/2013 ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ