Ο Ναζωραίος βγαίνει στις αγορές. Οι έμποροι στον Ναό δανείζουν με εορταστικά επιτόκια κάτω απ’ το 6%. Στις λαϊκές γειτονιές οργανώνονται συσσίτια κατανυκτικά όπως ο Μυστικός Δείπνος, η ζωή εν τάφω περιλαμβάνει στην Ελλάδα όλο και περισσότερους Έλληνες και στο Πραιτόριο οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι οπλίζουν με καρφιά τους σταυρωτήδες και αργύρια τον Ιούδα.

ΣΤΑΘΗΣ-ΕΝΙΚΟΣ-14/04/2014.