Το διεθνές σύμβολο ποιότητας για μια ακτή  και το πιο γνωστό, ίσως, περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο, είναι η Γαλάζια Σημαία και φέτος όλες οι παραλίες του δήμου μας βραβεύονται ξανά, όπως και πέρυσι με το διεθνές αυτό σύμβολο.
Έτσι τρείς γαλάζιες σημαίες θα κυματίζουν και φέτος το καλοκαίρι, στο Καστρί Λουτρό, στο κέντρο των Μεσαγκάλων και στην νότια  άκρη των Μεσαγκάλων, καλύπτοντας με τον τρόπο αυτό όλα τα παράλια του δήμου μας.
Αντίθετα ο νομός Λάρισας μετράει την απώλεια δύο γαλάζιων σημαιών και αυτές βρίσκονται στο δήμο Αγιάς και είναι στο «Σπιτάκι» της Βελίκας και στη Σωτηρίτσα.

Με 408 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα βρίσκεται και πάλι στη δεύτερη θέση, παγκοσμίως, ανάμεσα σε 51 χώρες, καθώς σήμερα ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες» στη χώρα, οι βραβεύσεις ακτών και μαρινών με «Γαλάζια Σημαία» για το 2014.
Η «Γαλάζια Σημαία» είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας και θεωρείται το πιο γνωστό περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987 στις ακτές και τις μαρίνες, οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις βράβευσης. Δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την απαιτούμενη εξαιρετική ποιότητα νερών κολύμβησης. Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται και τα υπόλοιπα 32 αυστηρά κριτήρια, που αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, ασφάλεια λουόμενων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου χώρου και ταυτόχρονα περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, επιμένοντας στις καλές υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν και το υπολογίζουν διαχειριστές ακτών, δήμοι, ξενοδοχεία και camping, που συμμετέχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα.