Το Blog εξασφάλισε και σας δίνει πρώτο τους συνολικούς σταυρούς των συνδυασμών των Κ. Κολλάτου και Γ. Μανώλη.
Ανάλογα με την έκβαση του αποτελέσματος της επόμενης Κυριακής και με το ποιος συνδυασμός θα έρθει πρώτος σε ψήφους θα έχουμε και τη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Τεμπών. Από τον πρώτο συνδυασμό θα εκλεγούν 16 σύμβουλοι, από τον δεύτερο συνδυασμό θα εκλεγούν 10 και από τον συνδυασμό του Χ. Μπίκα που ήρθε τρίτος εκλέγεται μόνο ο ίδιος.

Τώρα στον πρώην δήμο Γόννων πρόεδρος του τριμελούς Τοπικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Διαμέρισμα Γόννων θα είναι ο Μπανιώρας Γιώργος από το συνδυασμό του Γ. Μανώλη. Στην Καλλιπεύκη πρόεδρος θα είναι ο Κούσιος Τάσος από το συνδυασμό του Κ. Κολλάτου και στην Ιτέα ο Βλαχοστέργιος Γεώργιος  από το συνδυασμό του Γ. Μανώλη.