Για όσους ενδιαφέρουν τα στατιστικά στοιχεία δείτε στη συνέχεια πίνακες με συγκρίσεις και διαφορές στις Ευρωεκλογές (2014-2009) στις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές (2014-2010) καθώς και τα ονόματα των Προέδρων των Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων του δήμου Τεμπών.
Ευρωεκλογές 2014-2009

Περιφέρεια Θεσσαλίας 2014-2010
Δήμος Τεμπών 2014-2010
Οι Πρόεδροι ανά τοπική Κοινότητα